Waterinformatie digitaal beschikbaar

Nieuws

SLIEDRECHT - Waterschap Rivierenland stelt een schat aan waterinformatie in de vorm van digitale kaarten via de website beschikbaar. Op de kaarten is de waterkwaliteit in een bepaalde regio of de actuele waterpeilen van bevaarbare wateren van onder andere de Linge en de Alblas te zien. Agrariërs kunnen zo bijvoorbeeld bekijken hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in de regio en watersporters kunnen het waterpeil gebruiken om in te schatten of ze onder een bepaalde brug door kunnen varen.

Het waterschap is in het rivierengebied onder andere verantwoordelijk voor voldoende water (niet teveel en niet te weinig) en een goede waterkwaliteit. Om zijn taken goed uit te kunnen voeren, verzamelt het waterschap allerlei informatie over het watersysteem. Zo wordt op ongeveer 300 meetpunten maandelijks een monster van het oppervlaktewater genomen. Deze worden in een laboratorium geanalyseerd om de concentraties van een aantal stoffen te bepalen. De gemeten concentraties worden getoetst aan de geldende normen. Op basis van deze metingen beoordeelt Waterschap Rivierenland de waterkwaliteit in het rivierengebied. Op de kaart die nu beschikbaar is staat in hoeverre aan de normen wordt voldaan en de trend geeft aan of de toestand van de waterkwaliteit verbetert of verslechtert.

De kaart van waterkwaliteit is te vinden op www.waterschaprivierenland.nl/waterschap/taken/schoon_water/kaart_waterkwaliteit.

Het waterpeil in het rivierengebied wordt via driehonderd stuwen en gemalen automatisch geregistreerd. Zo kan Waterschap Rivierenland tijdig maatregelen nemen bij teveel of te weinig water. Hierdoor wordt wateroverlast of droogte in het rivierengebied voorkomen. Het waterpeil in de bevaarbare wateren waaronder de Linge of de Alblas zijn handig voor bijvoorbeeld watersporters die willen weten waar ze nog net wel of niet onder een brug door kunnen.

De kaart: www.waterschaprivierenland.nl/waterschap/taken/voldoende_water/kaart_waterpeilen.

advertentie
advertentie