Schutte: Gorinchem, Hardinxveld en Giessenlanden samen verder

14 februari 2014 om 00:00 Nieuws

H'VELD-G'DAM - Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden moeten per 1 janauri 2018 worden samengevoegd. Alleen zo kan er een sterke regio gevormd worden die opkomt voor de belangen van het gebied en haar burgers. Deze eindconclusie presenteerde de Commissise Schutte vanavond in de Evenementenhal in Gorinchem aan het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (regio AV). De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) is een min of meer willekeurig samenwerkingsverband, heeft onvoldoende een gezamenlijke ambitie en ontbeert samenhang op het niveau van de regio als geheel, stelt de commissie in haar eindoordeel.

Niet alleen Gorinchem, Hardinxveld en Giessenlanden moeten worden samengevoegd. Hetzelfde wordt geadviseerd voor Leerdam, Zederik en Vianen. De pasgevormde gemeente Molenwaard wordt geadviseerd de komende periode te benutten voor een nadere verkenning in oostelijke richting (de Waard) en in westelijke richting (Alblasserdam). Bovendien, zo concludeert Commissie Schutte, ontstaan er met de invoering van dit model mogelijkheden om de centrumfunctie van Gorinchem te versterken. Het samengaan van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam betekent dat het maritieme cluster binnen de regio AV wordt ondergebracht in één gemeente.

Op Twitter zijn de eerste reacties omtrent het eindoordeel van de Commissie inmiddels te lezen. Werner ten Kate, waarnemend burgemeester gemeente Giessenlanden twittert: ,,Advies Schutte bekend. Ik nodig Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en Molenwaard iuit om de komende periode dialoog aan te gaan." In Hardinxveld kan burgemeester Bert Blase zich niet vinden in het eindadvies. ,,Advies Commissie Schutte strookt niet met visie Hardinxveld-Giessendam waarin de inhoudelijke samenwerking tussen de gemeenten in de AV centraal staat."De Hardinxveldse politie partij T@B noemt het rapport teleurstellend. In Gorinchem wordt er nog weinig inhoudelijk over het raport getwitterd. ,,Eerst het rapport maar eens helemaal lezen, dan tot een definitief antwoord komen," laat Rutger van Breemen, Gorcums raadslid namens GroenLinks in een tweet weten.

De commissie heeft in haar advisering de inhoud voorop gesteld en zich laten leiden door de vraag: Hoe kan de toekomstige bestuurlijke inrichting van de gemeenten in het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op een optimale wijze bijdragen aan het realiseren van de ambitie om te komen tot een sterke regio, die zowel naar binnen als naar buiten opkomt voor de belangen van het gebied en haar burgers, die op een heldere, democratisch gelegitimeerde wijze wordt aangestuurd en waarin burgers zelf inhoud kunnen geven aan de leefbaarheid en de identiteit van hun woonkernen?

Het realiseren van deze ambitie vraagt om robuuste en toekomstbestendige gemeenten, die kunnen uitgaan van hun eigen kracht en waarvoor binnen een periode van 25 jaar niet opnieuw een herindeling nodig is. De noodzakelijke versterking zal in de ogen van de commissie niet worden bereikt door gemeenten die zelfstandig blijven en hun samenwerking intensiveren, omdat zelfstandig blijven zou betekenen dat er veel gemeentelijke taken moeten worden overgedragen aan een regio die geen eenheid vormt. Zo zal de uitvoering van de decentralisaties binnen het sociaal domein op een grotere schaal moeten worden georganiseerd. De commissie is van mening dat de directe democratische legitimatie voor gemeentelijke kerntaken geborgd dient te zijn. Via herindeling kunnen gemeenten worden gevormd die de opgaven waarvoor de regio staat, aan kunnen en die toekomstbestendig zijn. Gemeenten van deze schaal moeten goed in staat zijn een gericht en adequaat kernenbeleid te voeren.

Met het instellen van de commissie heeft het dagelijks bestuur van de regio AV ervoor gekozen zelf de regie te voeren. Dat vraagt van de regio en de afzonderlijke gemeenten de toekomst van de regio in al haar verscheidenheid centraal te stellen. Op die manier zullen naar de mening van de commissie de belangen van de kernen en hun inwoners uiteindelijk het beste gediend zijn. Het is nu aan het bestuur van de regio en de gemeenten om het vervolgproces daadkrachtig ter hand te nemen en nog voor de zomer besluiten te nemen over de eigen toekomst. De commissie roept de regio en de gemeenten op leiderschap te tonen en een duidelijk vervolgproces uit te lijnen langs de lijnen van dit rapport.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie