Ingezonden: Kijk naar parkeerbeleid

15 februari 2014 om 00:00 Nieuws

Geachte inwoners van Sliedrecht,

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, wil ik eens vragen om eens kritisch over uw stem na te denken. Niet klakkeloos uw overtuiging achterna lopen of op de partij te stemmen, waar u al jaren op stemt, maar dit keer echt kijken wat er toe doet in uw gemeente. Wat uzelf raakt en waar uzelf wat aan heeft.

Mij, als bedrijfsleider van Hema Sliedrecht is het volgende punt al jaren een doorn in het oog: het uitermate heftige handhavingsbeleid van de gemeente Sliedrecht t.o.v. de blauwe parkeerzone in het centrum van uw gemeente. Uit ervaring weet ik dat het niet juist plaatsen van een parkeerschijf u een boete oplevert van maar liefst 97 euro. In mijn ogen een belachelijk hoog bedrag voor een relatief kleine overtreding van de wet. Ik ben persoonlijk niet tegen blauwe zones of handhaving daarvan. Nee, ik ben het er juist mee eens als winkelier. De parkeerplaatsen in het centrum zijn bedoeld voor onze klanten en niet voor langparkeerders. Ik heb dit punt aangekaart bij uw burgemeester en wethouders en toen heb ik een jaar geleden een brief terug gekregen dat aan de hoogte van de boete niets te doen is, omdat dit landelijk is vastgesteld. Wel werden mij enkele aanpassingen beloofd in de grootte en tijdsduur van de blauwe zone, maar nu een jaar later is daar nog niets van waargemaakt. Over de handhavingsdrift en het sluitend maken van de gemeentebegroting werd niet gesproken.

De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) worden gemiddeld twee keer per week ingehuurd van de gemeente Papendrecht om de bezoekers van het centrum van Sliedrecht, die hun parkeerschijf niet juist geplaatst hebben, na afloop van hun winkelronde naar huis te sturen met een afscheidsbrief onder hun ruitenwisser. In mijn ogen een belachelijke strategie, omdat de gemeente Sliedrecht er aan de andere kant alles aan doet om het winkelgebied in het centrum van Sliedrecht weer op de kaart te zetten in de Alblasserwaard, door middel van centrummanagers, onderzoeken, enzovoorts. Een bezoeker van het centrum, die een boete krijgt voor het niet juist plaatsen van een parkeerschijf zal met een rotgevoel het centrum verlaten en minder snel terugkeren naar het winkelgebied. In mijn ogen een gemiste kans in deze tijd, waar iedere arbeidsplek gekoesterd moet worden. De detailhandel in Sliedrecht is nog steeds een hele grote werkgever in Sliedrecht.

Hoe zou het dan moeten? Ik denk dat de gemeente ook op een ludieke wijze kan handhaven. Waarom direct een boete van 97 euro? Een boete/straf is in mijn ogen bedoeld om herhaling te voorkomen. Nou, dat lukt aardig met zulke bedragen, maar staat dit ook in verhouding met de ernst van de overtreding? Men kan bijvoorbeeld toch ook eens een parkeerschijf onder de ruitenwisser stoppen, om zo aan te geven dat dit verplicht is in het gebied? Een groot spandoek ophangen of borden plaatsen dat men een blauwe zone in rijdt en een schijf moet plaatsen? Of krijgt de gemeente dan haar begroting niet rond?

Ik hoop dat de lokale partijen van Sliedrecht serieus nadenken over dit punt, omdat het u als burger direct aangaat, zowel persoonlijk als met betrekking tot de werkgelegenheid in Sliedrecht. Ik geef u dus nu geen stemadvies, maar wel de boodschap mee om kritisch naar de partijprogramma's te kijken en daar uw stem op te richten. Het parkeerbeleid mag nooit de dupe zijn om de gemeentebegroting sluitend te maken in mijn ogen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Rhee

HEMA Sliedrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie