Afbeelding

'Vaart maken met Watertorenterrein'

Nieuws

SLIEDRECHT - De langlopende kwestie rond het Watertorenterrein lijkt na 11 maart een nieuwe fase in te gaan. De gemeenteraad zal in de beslissende vergadering die dag waarschijnlijk zonder veel discussie akkoord gaan met het voorstel om geen ontwerpbestemmingsplan voor het huidige plan in procedure brengen. Dinsdagavond tijdens de opiniërende raad oogstte het college bijval voor dit voorstel.

Door Caroline Voorbergen

Len van Rekom van de VVD zei dat hij hoopte dat er nu eens schot in de zaak kwam. ,,Dit dreigt een 'never ending story' te worden. Ik hoop dat de portefeuillehouder hier nu eens en voor altijd vaart mee kan maken zodat er snel een marktconform plan ligt dat recht doet aan het gebied." ,,Ook ons is er alles aangelegen op zo kort mogelijk termijn afspraken te maken met de projectontwikkelaar omdat ook nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met zijn belangen", antwoordde wethouder Hans Tanis hem.

Johan Huisman van de PvdA gaf aan zich zorgen te maken over een eventueel juridisch traject en de kosten voor de gemeente daarvan. Hem moest Tanis een antwoord verschuldigd blijven. ,,Ik kan niet voorspellen wat Guis (van NV de Watertoren, red.) nu gaat doen. Wel kan ik zeggen dat wij van mening zijn dat wij de ruimte hebben te doen wat we nu doen. We hebben ons daarover uiteraard goed laten informeren."

Geen inspraak

Guis had dinsdagavond samen met de architect van bureau West8 in willen spreken in de raadsvergadering. ,,Maar die kans is ons door de griffier niet geboden", laat Marika Sinke weten, advocaat van Guis. ,,Wij hebben niet eerder meegemaakt dat een gemeente het recht om in te spreken dusdanig beperkt. Je kunt je afvragen welke betekenis er in Sliedrecht nog aan de opiniërende raadsvergadering toekomt. Voor mijn cliënt is die betekenis er in ieder geval niet."

Een woordvoerder van de gemeente zegt hierover dat ,,deze handelswijze in lijn is met de afspraken in Sliedrecht". ,,De architect was bovendien van plan het hele bouwproject nog eens toe te lichten en dat was nu niet aan de orde. Daarvan zijn de raadsleden prima op de hoogte."

Avocaat Sinke kondigde vorige week al aan dat haar cliënt overweegt een schadeclaim in te dienen mocht het voorstel op 11 maart aangenomen worden.

advertentie
advertentie