Daling aantal geweldsmisdrijven en woninginbraken Zuid-Holland

Nieuws

HENDRIK-IDO-AMBACHT/SLIEDRECHT - De eerste Veiligheidsrapportage van de nieuwe eenheid Rotterdam, een rapportage waaraan alle 33 gemeenten van de voormalige regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid deelnemen, laat een daling zien van het aantal geweldsmisdrijven, woninginbraken en vernielingen in de regio. Aan de hand van de rapportage kunnen gemeenten vaststellen hoe het staat met de veiligheid in hun eigen gebied en hoe dit zich ontwikkelt. Ook biedt de rapportage de mogelijkheid om de 33 gemeenten onderling te vergelijken.

In de cijfers van 2013 daalt eenheidsbreed het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken. De aanpak van deze vormen van criminaliteit heeft ook hoge prioriteit omdat de impact op de slachtoffers groot is. Ook op het gebied van geweldsmisdrijven is een dalende trend te zien.

Deze rapportage meet de gemeentelijke en regionale veiligheidssituatie aan de hand van politiecijfers en gegevens afkomstig van een bevolkingsenquête (de Landelijke Veiligheidsmonitor). Met dit meetinstrument beoogt het Regionaal Veiligheidsoverleg (de 33 burgemeesters, hoofdofficier van justitie en politiechef) het integraal veiligheidsbeleid te versterken en de samenwerking te verbeteren. De rapportage zal om de twee jaar worden uitgevoerd.

De Regionale Veiligheidsrapportage is uitgevoerd door de afdeling Controlling van de politie-eenheid Rotterdam onder verantwoordelijkheid van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR). De VAR is een samenwerkingsverband van de 33 gemeenten in de voormalige politieregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond, de politie en het OM.

advertentie
advertentie