Een duurzame snelweg?!

Lokaal/Column

De uitbreiding van de A15 zit eraan te komen. Als het allemaal meezit zal op korte termijn begonnen worden met de 'verbreding' van de A15. Eerst tussen Papendrecht en Sliedrecht en later ook tot Gorinchem. De korte termijn betekent overigens een geplande start in 2020.

Het kan niet snel genoeg starten, zal menigeen verzuchten. De meeste mensen zullen er blij mee zijn als de files minder worden. Toch wordt niet iedereen er enthousiast van. Wat betekent verbreding voor de geluidshinder en verontreiniging van de lucht? Geen onbelangrijke zaken waar zorgen over zijn en waar op dit moment onderzoek naar gedaan wordt.

Heel lang geleden fantaseerde ik al over een nieuwe snelweg waar je met je auto op zou rijden en aan zou kunnen haken (letterlijk dan) aan een of ander vernuftig systeem, zodat alle auto's op korte afstand achter elkaar konden gaan rijden. Het leek de oplossing voor de alsmaar toenemende drukte. Het was de tijd dat ik studeerde aan de HTS in Dordrecht, waar ook iemand een oplossing voor toename van het vrachtverkeer kwam presenteren: de zogenaamde 'river-snake'. Een soort trein die over de rivier kon varen met heel veel boten in een slinger achter elkaar, waardoor het vrachtverkeer over de weg teruggedrongen zou kunnen worden. Dit idee heeft helaas geen concreet gevolg gekregen.

Mijn eigen overpeinzingen van die tijd bleken echter een enigszins profetische karakter te hebben, toen ik recent hoorde over proeven waarbij vrachtwagens via een draadloos systeem als in een treintje over de snelweg kunnen gaan rijden. Een goede ontwikkeling.

Maar alleen nadenken over 'meer verkeer' zou niet goed zijn. Bij verbreding van de A15 is door veel (politieke) partijen daarom ook aandacht gevraagd voor 'duurzaamheid'. Het is de bedoeling dat er allerlei nieuwe technieken toegepast gaan worden, waardoor bijvoorbeeld het geluid gereduceerd kan worden en ook de uitstoot van verontreinigde lucht beperkt gaat worden. Niet als dé oplossing voor het toegenomen (vracht)verkeer, maar wel vanuit de gedachte dat juist bij aanleg van nieuwe wegen ook oplossingen worden toegepast die een bijdrage leveren aan het terugdringen van de negatieve gevolgen. Of wat te denken van speciaal asfalt dat energie op kan wekken als er over gereden wordt?

Of dit voldoende is voor een gezonde leefomgeving hoeft geen betoog. Natuurlijk niet, daar moet veel mee voor gebeuren! Maar het is mooi als techniek een bijdrage kan leveren als oplossing voor door ons veroorzaakte problemen.

Nog even over die vermeende profetische gave: schat me niet te hoog in. Ik heb geen flauw idee wanneer de files op de A15 tot het verleden behoren. Voor dit moment: mijn voorganger begint te rijden, dus ik ga ook weer verder.

Jan Visser

SGP-ChristenUnie

advertentie
advertentie