Gemeenteraadslid Cees Paas, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid Cees Paas, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek

Ontwikkeling

Lokaal/Column

Vorige keer startte ik mijn raadspraat met het gemis aan vertrouwen in de politiek. En sloot ik af met de oproep om de nuance terug te brengen in het collectieve gedachtegoed. Ik heb hier in de afgelopen tijd nog meerdere keren aan teruggedacht. Zeker bij de recente onderwerpen die in de raad besproken zijn. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet is essentieel in het publieke en politieke debat.

Hier is ook voor ons als politici nog veel in te leren. Het is mooi als we elkaar ook de ruimte geven en gunnen om dat leerproces in te zetten. Op die manier kunnen we elkaar helpen ontwikkelen. Ontwikkeling is nodig, niet alleen op persoonlijk vlak, ook voor ons dorp is het noodzakelijk. In onze visie zouden we ons moeten ontwikkelen naar een groen en leefbaar dorp, waar ruimte is voor iedereen. De grote vraag in de raad is op dit moment hoevéél ruimte we nodig hebben om iedereen nu en in de toekomst een veilige haven te bieden. Gaan we de spaarzame ruimte in Sliedrecht vol bouwen met woningen? Moeten bedrijventerreinen plaats maken voor woningen? Gaan we het Groene Hart vol bouwen? Hoe krijgen we meer groen in ons dorp? Hoe verbeteren we de leefbaarheid in de wijken? Is er voldoende aanbod voor sociale woningbouw?

Bovenstaande vragen willen we graag in de komende jaren beantwoorden en dat is niet eenvoudig. Wel meer woningen, maar niet in het Groene Hart betekent immers ook minder ruimte voor groen in ons dorp of minder ruimte voor bedrijven? Bouwen ten noorden van de spoorlijn geeft ruimte voor bedrijven en groen ten zuiden van de spoorlijn, maar doet afbreuk aan het bestaande veenweidelandschap. De antwoorden kunnen we daarom niet zelf bedenken. Daarom een beroep op u allen. Denk en doe mee en vorm samen met ons als raad een visie hoe Sliedrecht er over pakweg 50, 60 en 70 jaar er uit zou moeten zien. Na het zomerreces zullen we vanuit de raad dit proces gaan starten en faciliteren, zodat in 2021 er een mooie visie ligt, waar op gebouwd kan worden.

De uitkomst van de visie ligt niet vast en is afhankelijk van de participatie van inwoners, bedrijven en andere instellingen. Wat ons betreft zou er in die visie volop ruimte moeten zijn voor groen, versterking van de biodiversiteit, watergebonden bedrijvigheid en een gemengd woningaanbod. Een woningaanbod dat de diversiteit en de leefbaarheid in wijken bevordert en waar mensen met lagere inkomens en hogere inkomens beiden van kunnen profiteren.

Cees Paas

Raadslid SGP-ChristenUnie

advertentie
advertentie