Afbeelding
PvdA Sliedrecht

Raadspraat

Lokaal/Column

De door de Drechtraad opgelegde ambitieuze woningbouwplannen zijn inmiddels drie jaar oud. Vele rapporten verschenen over die dwingende woningbouw-verlangens van 'Drechtstad', gevolgd door veel vergaderingen en heftige discussies, waar ik – toegegeven – met volle overgave aan mee heb gedaan.

Maar er gebeurde niet veel, want in deze 21ste eeuw is immers geen plaats meer voor ondemocratische beslissingen, die tegen de wensen van burgers in gaan.

Kortom, verloren jaren en ik fleurde dan ook helemaal op bij de uitnodiging om de werkconferentie "Woningbouwregie Drechtsteden" bij te wonen. Georganiseerd door de Drechtsteedse overheid met als doel "de woningbouw(jan)boel weer vlot te trekken".

Prima en het begon hoopgevend met de opmerking van Drechtstad-wethouder Baggerman, dat het "moéten meedoen" aan de groei-ambitie losgelaten was, want dat was immers niet democratisch.
"Je kan best per gemeente apart handelen c.q. invulling geven". En er kwam nog meer "licht aan het eind van de tunnel", toen één van de sprekers op het presentatiescherm de volgende aanbevelingen gaf:

- Samenwerken gaat niet snel, gun je de tijd om echt vertrouwen met elkaar op te bouwen.

- Participatie met draagvlak.

- Denk en werk integraal (niet sectoraal) en creëer meervoudige waarde.

- Werk samen vanuit de driehoek Overheid, Markt en Maatschappij

En zo is het: Samenwerken, zorgvuldigheid, draagvlak en inspraak. Dan gaat het niet altijd sneller, maar geeft wel beter resultaat.

Hoopvol en enthousiast reed ik naar huis. Het had even geduurd, maar nu had ook de top van het Drechtstad-bestuur het door: Samenwerken, zorgvuldigheid, draagvlak en inspraak!

Met die hoogstaande principes kon niet alleen de woningbouw-problematiek opgelost worden, maar ook andere grote Drechtsteden-vraagstukken. Kortom, heel veel licht aan het eind van de tunnel en een mooie toekomst in het verschiet.

Totdat begin oktober bleek, dat het Drechtsteden-bestuur die mooie principes weer overboord gooide bij de behandeling van éénzijdige en onnodige bezuinigingen op allerlei sociale regelingen, die de zwaksten in onze samenleving als een dolkstoot in de rug zouden treffen.

Opeens weer geen samenwerking, geen zorgvuldigheid, geen draagvlak en geen inspraak! Sterker nog, allerlei Drechtsteedse bestuurders gingen rollebollend over straat en hun bezuinigingen werden roemloos weggestemd.

Inmiddels probeert het Drechtstadbestuur de scherven te lijmen, maar ik vrees met grote vreze, dat dat licht aan het eind van de tunnel toch de aanstormende (en door Dordrecht zo gewenste) Intercity is, kenteken DR-EX-IT.

Anton Huijzer, PvdA Sliedrecht

advertentie
advertentie