Groen is gras, onder mijne voeten…
Groen is gras, onder mijne voeten… Sliedrechts Dialect

Groen is gras …

Column

SLIEDRECHTS DIALECT Groen is gras, onder mijne voete. 'k Heb verlore mijn beste vriend …

Zouwe kaainder dut vaarsie op school nog lere? 'k Het 't m'n klaaindochter nò nooit hore zinge, dus zel 't wel in d'n hêêle ouwe dôôs zitte. 'k Mos 'r aan denke toe 'k over ons platte dak liep. In plaets van de biggels leet daer sund kort sedum. Dà 's 'n vetplantjie, waervan ruim 400 soorte bestaon. Een klaain aantal daervan doet 't goed as dakbedekking. En omdatte me langzaom aan ons huis toekomstbestendig aan 't maoke zijn, hen we ons platte dak met die plantjies vol laete legge. Zô 'n groen dak hè voordêêle: de plantjies zurrege voor beschaareming tege zonlicht, regen en extreme temperetuurverschille. Daerdeur gaot 't dak langerder mee. In de winter houdt de sedum waaremte vast en in de zeumer het 't 'n koelend effect. 't Dak vraeg nie aals te veul onderhoud; de vetplantjies kanne goed voor d'r aaige zurrege; twêê kere per jaer wat mestkorrels en zô nou en dan ruchte. Netuulijk zijn d'r ok naedêêle, mor die hou 'k voor m'n aaige nog mor 'n hortie uit beeld. Stel ie is voor dat 'r lekkaozie is.

Wat hielep bij ons besluit om 'n groen dak te laete legge, is de subsidie die je daervoor van 't Waoterschap kan krijge. Je mot die dan wel aanvraege netuulijk en d'r zijn een stellechie voorafgaonde bepaarekinge. Eên van die voorwaerdes is dà je dien aanvraeg met 'n groep mò doen. Nou is dát gelukkig 'n rekbaor begrip: twêê mense vurreme al 'n groep. 't Hè mijn wel wà tijd gekost om m'n groep saome te stelle. Gelukkig bleek 'n kelegao beraaid 't avventuur mè mijn aan te gaon. 't Lukte ons om aan aalle veddere voorwaerdes te voldoen. En zô krege me 1/3 van de koste as subsidie van 't Waoterschap vergoed.

Waerom of dà 'k op 't dak liep? Nou 't sedum is gelege, motte me daer vàzellefsprekend ok wel 't bewijs voor levere. 'k Nam fotoochies toe d'r nog biggels lagge en dat mos nou weer. Net as in de reclaomes uit m'n jeugd voor Clearasil. Vóór 't zallefie je hôôd vol jeugdpuisies en nae 't gebruik 't mooist denkbaore gladde smoeltjie. Mor de foto's konne nog 'n stuk mederrener. 'n Goeje bekende beschikt over 'n drone mè caomerao en hij wou best wà plaetjies maoke van ons dak. Groen is gras, onder mijne voete…Nou ja, nie aaltijd gras en soms ok nie onder m'n voete, mor bove m'n hôôd.

[Gert

advertentie