Fijke Mulder
Fijke Mulder Richard van Hoek

Onrust!

Column

Het kan u niet ontgaan zijn: onrust in de Sliedrechtse politiek! Begin februari vertrok wethouder Van der Plas, op 14 februari zegden SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA het vertrouwen op in de fractie van PRO Sliedrecht en op 18 februari droeg de gemeenteraad van Hoeksche Waard onze burgemeester voor als kandidaat-burgemeester. Kortom, in de maand februari ontstond er een leegloop in het college. Een samenloop van omstandigheden die we, als nieuwe coalitiepartijen, zeker niet gezocht hebben.

Interessant om op allerlei plaatsen te lezen hoe betrekkelijke buitenstaanders de, in hun ogen werkelijke, gang van zaken weergeven. Dat de werkelijkheid hier vaak ver vandaan zit, blijkt maar al te waar. Het gaat in deze Raadspraat natuurlijk te ver om alle onwaarheden te weerleggen, maar ik licht er toch één uit.

Er waren wat reacties in de trant van: "SGP-ChristenUnie wil de macht grijpen en de ChristenUnie gaat de vierde wethouder leveren." Laat ik heel helder zijn: het, wat mij betreft vieze, woord 'macht' heeft op geen enkele wijze een rol gespeeld in het opzeggen van het vertrouwen in de fractie van PRO Sliedrecht. En er is ook op geen enkele manier sprake geweest van een nieuwe vierde wethouder, laat staan dat onze fractievoorzitter hier kandidaat voor is geweest.

Het gaat puur en alleen om vertrouwen, het je houden aan afspraken. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het coalitieakkoord dat op 10 maart is vastgesteld - op de handtekeningen en de datum na - exact hetzelfde is als het coalitieakkoord dat in 2018 is vastgesteld. Een interessante vraag is dan ook hoe PRO Sliedrecht zich de komende tijd op gaat stellen tegen het feitelijk door hen zelf mee opgestelde coalitieakkoord en de uitvoering daarvan door het 'nieuwe' college.

Gelukkig is op 17 maart de heer Ed Goverde geïnstalleerd als wethouder namens de PvdA. We zijn blij dat hiermee de wethoudersclub weer compleet is zodat zij met z'n drieën, onder leiding van de (waarnemend) burgemeester, onder Gods Zegen kunnen werken aan de realisatie van het vastgestelde coalitieakkoord en daarmee aan een mooi Sliedrecht! Om zo het geloven in Sliedrecht op een hoger plan te brengen!

[Fijke Mulder

[Raadslid SGP-ChristenUnie

advertentie