Dan maar zelf de schaar erin!
Dan maar zelf de schaar erin! Sliedrechts Dialect

Hamstere en nog meer in crisistijd

Column

SLIEDRECHTS DIALECT Wat is t’r gehamsterd hé. Tege de Korsemis en de Paosdaege wazze me gewend dà de winkels leeg gerôôfd wiere, mor dà de schappe nou ok leeg wazze, was ’n aaigenaerdige gewaorwording. ’t Wc-pepier was ’n toppertie. Nae 3 keer misgrijpe, gelukkig hadde me nog ’n voorraedjie, stinge d’r pakke van 24 rollechies. Thuisgekomme zag ‘k dat ‘r bêêsies op getekend stinge. Waerom, vroog ‘k m’n aaige af. Gao je dan beterder af? We hadde al zitte filesefere ovve me meschie koffiefilterzaksies konne gebruike. Op Koningsdag sting d’r ’n jongchie met op ’n klêêjchie, te veul gekochte, wc-rolle te verkôôpe. Netjies vertaold zee die: “We konne ’t nie aan poepe.”

De kapper mos sluite, m’n haer hang immiddels haovelôôs in slierte langs m’n ore. Toe me moeder jong was hong heur haer bekant in d’r hekse, mor dà wou ze zellef. Vrouwchies, en tegeswoordigs verempeld ok manne, vaalle nou deur de mand met heullieze haer uitgroei. Daer het ik gêên last meer van, ‘k ben egaol grijs en dà bevaal mijn meraokels goed. Ok de pedicure was uitgeknipt. Me kelegao’s vraege wel-is of ‘k behaaleve và me naegels, ok ’n stuksie và me lange têêje af kan laete haole. As ’t lang duurt mot de heggeschaer d’r mor aan te pas komme. D’n boor van de tandarts viel ok stil, mor dà fêêst gaot deuze maond weer beginne. Waerom heullie wél en de kappers nie? De tandarts hang mè z’n neus bekant í je keelgat. Bij de supermarte was ’s oches van 7 tot 8 ingeruimd voor bejaerdes van bove de 70. Dan draai ‘k m’n aaige nog graeg ’n keertie om. De slaoger waorschouwde me dà ‘k mè me snufferd te dicht bij z’n vlees sting.

Veul mense mosse thuis waareke. Dà ‘s ’n brêêd begrip dà bepaold nie an iederêên doijelijk was uitgelege. ‘k Hè ze zien legge hoor, in d’r niemendallechie in ’t zonnechie. In de bouwmarte kò je gêên pôôt zette, aamel thuis waarekers, de goejes daergelaete. Sommiges gonge spontaon an de schôômaok, gêên vaetdoeksies of borsteltjies meer te kôôp. Wà ‘k ok gezien het, is dat ‘r veul bier over is, dà gao nou naer de vaarekes. Of heullies staerties daerdeur nog meer gaon krulle, hè ‘k nò nie kanne ontwaere. De benzineprijze wazze ok meraokels lêêg, mor as ie de deur nie uit mag, hè je daer ok niks an. ‘k Hoop hêêl aareg dat ’t leve weer ’n bietjie nermaol is as dut stuksie geplaetst wordt.

[Macky van Leeuwen-de Jong

advertentie