Leuk om terug te zien ....
Leuk om terug te zien .... Sliedrechts Dialect

Goed de tijd deurgekomme

Column

SLIEDRECHTS DIALECT Effies waonde ik me in de vorigen êêuw, wis ’k nie wat ’r aan de hand was met de tillevisie. Zat ‘k in êêne naer de Willem Ruis show te kijke. Nog wel in kleur ok! Was t’r wat mè m’n kijkkassie aan de hand? Eêst mor is kijke of t’r op de aandere zenders ok wat lôôs was. ‘k Schaokelde trug naer net 1, mor daer was d’n uitzending met die springende ochendgymmestiekers aan de gang. Op 3 een fêêsie voor de klaaintjies met de Teletubbies.

Leuk hoor. Op de zenders met de veule reclaomes ok niks aan de hand. Dan mor is eefies in de krant kijke en ja hoor, daer kwam d’n aop uit de mouw! Op Nederland 2 vierde nostelgie hôôgtij. De Willem Ruis show, Willem Duys mè z’n goudvisse, een voebalfinaole, Florus en Sonjao Barend. ’t Kon nie op! Wel harstikke leuk om aalles trug te zien. Nou ja, die zêêperd tege de Arregentijne daergelaete.

Was de fantesie op bij de pergrammaomaokers? Was m’n tijdsbesef een bietjie in de war, of was ‘t ’n menier van bezuinige bij de peblieken omroep? Nou ja, wat ’t ok moch weze, ’t was leuk om trug te zien. Magge ze và mijn gerust meer doen en ‘k denk dà ’k vast nie d’n êênigste ben die daer zôô over denkt. ’t Was ’n primao aflaaijing tusse aal ’t treurige nieuws van de leste maonde.

Gelukkig hà ’k nog wel ’t êên en ‘t aore om hande met ’t bijhouwe và m’n facebook. Daer is aaltijd wel wat mee te doen. ’t Aantal meedoeners zit al rond de 4500 en die krijge host daegelijks 4 leuke of ouwe fotoochies van Slierecht voorgeschutteld. Ik kon goed maareke dat ’r veul mense thuis zatte. D’r wier meer as aanders gekeke en gereëgeerd. Primao toch! ’k Mos toch zôôveul as ‘k kon binneblijve. Hêêl wat mense, jong en oud, plaetste zellef kieksies.

De voorraed Slierechse plaetjies groeide met d’n dag. Leuk bezit voor de toekomst! Aalles kom uitaaindelijk in ’t fotoarchief van d’n Historische Verêêniging en blijf binne de mure van ’t Slierechs Meseum goed bewaord! Mooi toch! Ik ontkom d’r nie aan jullie aamel staarekte toe te wense in deuze moeilijke tijd, en hoop bij m’n vollegende bijdraoge jullie in goeje gezondhaaid aan te treffe! Tot ziens in de Kaarekbuurt, of op de Singel, of waer dan ok, in ons baggerdurrep!

[Bas Lissenburg

advertentie