Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek
Raadspraat

Elk nadeel heb z’n voordeel

3 december 2020 om 14:22 Column

Twee van de drie wethouders in de gemeente zijn niet woonachtig in Sliedrecht. Daarenboven heeft Sliedrecht momenteel een waarnemend burgemeester. Slydregt.NU is tegenstander van wethouders van buiten de gemeente. Toch kent ieder nadeel – gelukkig - een voordeel, zoals de legendarische Cruijff zo treffend stelde. Sliedrecht heeft de laatste jaren gesukkeld met het ongewijzigde beleid van een zichzelf vele malen overleefde coalitie. Dit laat zijn sporen inmiddels ook zien. Door Corona is echter alles anders. Het huidige college heeft weinig met het politieke verleden van Sliedrecht en heeft (noodgedwongen) gekozen voor een pragmatische en zakelijke aanpak van het toekomstige beleid. De nieuwe insteek wordt breed gedragen in de raad. Daarnaast heeft de eigen rekenkamer een doorwrocht rapport geproduceerd over de stagnerende grote projecten. De gemeente is geen projectontwikkelaar en moet meer ruimte geven aan ontwikkelaars en belanghebbenden. De raad moet duidelijke kaders stellen en concrete doelen bewaken. De raad is echter meer van de grote lijnen. Dit beleid heeft wortel geschoten en mondt uit in een jaarlijkse herhaling van soortgelijke budgetten. Steeds meer van het zelfde met dezelfde vage doelen, die nog in de loop van het jaar uitgewerkt moeten worden met dezelfde oplossingen. Het gevolg is veelal het begeleiden en voorlichten van inwoners zonder resultaten te meten, het inwinnen van (veel extern) advies en ondersteuning bij het uitwerken van beleid zonder de resultaten te evalueren en vruchteloze pogingen om het gedrag van inwoners te beïnvloeden zonder resultaten te meten. Weggegooid (belasting)geld! Het gaat van de grote hoop dus is het niemand zijn probleem, maar de hondenbelasting kan hierdoor niet worden afgeschaft. Wij moeten ons richten op concrete speerpunten. Het burgemeester Winklerplein moet op orde. Het voorzieningen niveau zal door een uitgebreid winkelaanbod op de Nijverwaard, het Winklerplein en op de Kerkbuurt op peil blijven. De voetbal en andere sportverenigingen hebben recht op concreet perspectief. Voldoende woningen voor alle doelgroepen in het bijzonder starters. Er zal eindelijk woningbouw plaatsvinden op het Watertorenterrein. De horecaondernemers mogen in de toekomst hun eigen sluitingstijden gaan bepalen. In heel het dorp mogen winkels open en mogen evenementen georganiseerd worden op zondag. Sliedrecht zal door een lightrailverbinding verbonden worden met Rotterdam. Deze ontwikkelingen zullen er aan bijdragen dat Sliedrecht na 2030 ook haar zelfstandigheid kan behouden en niet wordt opgeslokt in een fusiegemeente. Het wordt dus tijd dat wij als gemeenschap out of the box durven te gaan denken en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van ons dorp.

[Mark Jongeneel, Fractievoorzitter Slydregt.NU

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie