Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek

Bouwen over het spoor

15 oktober 2020 om 15:40 Column

Tijdens de afgelopen Algemene Beschouwingen heeft de raad de seinen op groen gezet voor woningbouw over het spoor. Slydregt.NU heeft bij de stemming hier ook voor gestemd. Dat Sliedrecht-Noord gaat veranderen in de komende 10 jaar is een feit. Sowieso gaat de VV Sliedrecht eindelijk verhuizen en krijgen zij de moderne sportaccommodatie die zij verdienen. Daarnaast komt er woningbouw als het aan PRO Sliedrecht, Geduld 2.0 en de PvdA had gelegen dan kiezen zij liever voor windmolenparken en zonneweiden in de Sliedrechtse polder. Slydregt.NU kiest dan voor woningbouw omdat hij wij vinden dat elke Sliedrechter een huis moet kunnen vinden in Sliedrecht. Echter zijn wij niet voor woningbouw tegen elke prijs wij stellen hier wel eisen aan.

Slydregt.NU wil geen ‘revival van de nieuwbouwwijkjes’ bij de plattelandsdorpen in de Alblasserwaard in het nieuwe bouwgebied Sliedrecht-Noord. Sliedrecht boven de spoorlijn leent zich voor een parkachtige bebouwing met diversiteit in het woningaanbod. Het door de zonering van de Betuwelijn niet voor woningen geschikte gedeelte kan optimaal worden gebruikt ten behoeve van waterpartijen en bosschages naast de voetbal. Als het aan Sydregt.NU ligt verhuist de tennis met de voetbal mee.

Ons staat voor ogen een strook bosrijke omgeving achter de Betuwelijn met weggetjes, beslist geen straten, en losse kavels met lage bebouwing. Het bosschage moet de Betuwelijn en de woningen op natuurlijke wijze over laten gaan in het polderlandschap. De landschappelijke waarden moeten zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Bovendien moeten in de nieuwe infrastructuur de huidige ecologische mogelijkheden voor wateropslag goed worden onderzocht en toegepast. Bij de wateropslag zien wij ook graag een strandje met horeca verrijzen. Wat aantallen betreft is 1.250 nogal arbitrair. Onze voorkeur geniet een aan de natuurlijke bevolkingsgroei van Sliedrecht aangepast bouwtempo. Zeker niet bouwen voor alle mogelijke doelgroepen c.q. probleemgroepen, die men elders kwijt moet c.q. kwijt wil. 1.250 woningen bouwen tot 2030 vinden wij alleen noodzakelijk als dit gebeurt voor de Sliedrechter. Wij hopen dat de plannen woningen bevatten voor starters en gezinnen. Slydregt.NU zit niet te wachten op hoogbouw en blokkendozen.

Slydregt.NU geeft het college van burgemeester en wethouders geen carte blanche voor alle type woningbouw over het spoor. Deze woningbouw moet wel aan onze eisen voldoen anders geven wij alsnog een NO GO voor woningbouw over het spoor. Deze nieuwe wijk moet passen bij Sliedrecht zodat elke Sliedrechter er trots op kan zijn.

[Mark Jongeneel

[Fractievoorzitter Slydregt.NU

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie