Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Sliedrecht wil woningbouw over het spoor

12 september 2020 om 11:48 Politiek

SLIEDRECHT Geen OZB-stijging en geen verhoging van de grafrechten. Beide financiële voordelen hebben de inwoners van Sliedrecht te danken aan de 23 miljoen euro aan Enecogelden. Maar het college heeft vooral veel plannen, zoals het vlot trekken van de woningbouw door bouwen over het spoor mogelijk te maken.

door Hannie Visser

Onder de noemer ‘Groei en ontwikkeling’ presenteert het college in de kadernota 2021 een ambitieuze koers op weg naar 2030. Eerder ontvouwde het college zijn plannen in de raad van Sliedrecht. Die zijn gebaseerd op de pijlers ruimtelijke ontwikkeling, veilige en inclusieve samenleving en ondernemend en betrokken Sliedrecht. Zo wil wethouder Ton Spek vooral aan de slag met woningbouw. Daarbij is uitbreiding over het spoor aan de andere kant van de A15 niet langer taboe. Sliedrecht heeft een bouwopgave van 2000 woningen voor de komende jaren. ,,We willen geen Vinex in de polder, maar we hebben wel huizen nodig.” 

VERPLAATSING SPORTCOMPLEX Wethouder Spek gaat verder aan de slag met een duurzaamheidsagenda, ook daar is geld voor vrijgemaakt. Wethouder Ed Goverde gaat zich inzetten voor de verplaatsing van het sportcomplex. Het nieuwe complex moet tegelijkertijd een recreatief knooppunt worden. Wethouder Piet Vat, die financiën in zijn portefeuille heeft, maakt zich nog wel zorgen over de tekorten op het sociaal domein.

UITBREIDING BEGRAAFPLAATS Burgemeester en wethouders lieten bij de presentatie duidelijk doorschemeren dat na het opbreken van de coalitie begin 2020 ze vaart wil maken van uitvoering van alle plannen. Burgemeester Dirk van der Borg durfde daarbij ook achterom te kijken. In de zelfanalyse liet hij weten dat zaken niet altijd goed gingen. ,,We hebben heel veel projecten, die soms al twintig of dertig jaar lopen, projecten stagneerden en dat is niet goed.” 

We hebben heel veel projecten, die soms al twintig of dertig jaar lopen, projecten stagneerden en dat is niet goed.

Bij het voortvarender aanpakken van alle plannen zijn de Enecogelden meer dan welkom. Zo wordt voor de uitbreiding van de begraafplaats 5,4 miljoen euro van de Enecogelden ingezet, daardoor kan een forse stijging van de grafrechten achterwege blijven.

Een deel van het geld – 2,5 miljoen euro - wordt ingezet voor een Ruimtelijk Vernieuwingsfonds. Met het geld wil het college vooral de woningbouw vlot trekken. In het Vastgoedfonds wordt vier miljoen euro gestort, daarmee wil Sliedrecht de 56 gemeentelijke panden verbeteren. De eerste panden die ze gaat opknappen zijn het raadhuis en het gemeentekantoor. In het dorpsfonds wordt een half miljoen euro gestort, daarmee wil ze de kosten van de coronacrisis dekken, maar ook een impuls geven aan de lokale economie, sport en cultuur.

Het wegvallen van de rentebaten van de Enecogelden kan Sliedrecht opvangen door enkele dure leningen te herfinancieren. De raad vergadert op 29 september over de kadernota 2021.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie