Afbeelding
PvdA Sliedrecht
Raadspraat

Kletspraat

28 oktober 2021 om 11:27 Column

Vorige week stond op deze plek een column van René de Munck, fractievoorzitter van D66. Het stuk proza had als titel ‘De motie’ en ging over een motie die hij op 28 september had ingediend en tot zijn grote teleurstelling niet door de gemeenteraad was aangenomen.

In zijn column strooit De Munck kwistig rond met ‘alternatieve feiten’, waarbij collega-raadsleden woorden in de mond worden gelegd die absoluut niet zijn uitgesproken. Ook beweert hij dat de PvdA-fractie ‘een volledige draai’ zou hebben gemaakt nadat de fractievoorzitter van de SGP/CU de coalitiepartners via een appje daartoe zou hebben opgeroepen. Is ook niet waar.

Wat is er dan wél gebeurd? In de bewuste motie werd het college opgeroepen bezwaar te maken tegen het besluit van staatssecretaris Paul Blokhuis om het periodiek borstonderzoek bij vrouwen tijdelijk om de drie jaar te doen, in plaats van om de twee jaar. Bovendien moest worden aangedrongen de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 jaar.

Deze motie was niet ontsproten aan het brein van De Munck zelf, maar hem aangereikt door een geestverwant uit een buurgemeente. Die had ‘m ook niet zelf bedacht, want precies dezelfde motie was al op 3 juni aangenomen door de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Hou dit gegeven even vast.

Een sympathiek ogende motie, waar je onmogelijk tegen kunt zijn. En inderdaad, onze fractie had het oprechte voornemen hem te steunen. Tot we, net als de andere fracties, door de SGP/CU via een appje attent werden gemaakt op de brief die Blokhuis al op 2 september als reactie naar Krimpen aan den IJssel had gestuurd. De bewuste brief was bijgevoegd, met de opmerking dat de inhoud voor de SGP/CU aanleiding was om tegen de motie te stemmen.

Wij waren niet op de hoogte van deze brief en aan de reacties te zien de overige raadsleden, inclusief De Munck, ook niet. In zijn brief legde Blokhuis overtuigend uit dat het op dit moment gewoon niet mogelijk is om het borstonderzoek weer om de twee jaar te laten plaatsvinden, hoe graag hij dat ook zou willen. In het kort: er is te weinig gekwalificeerd personeel beschikbaar, er worden nieuwe mensen opgeleid maar dit gaat nogal langzaam omdat het opleiden ‘op de werkvloer’ moet gebeuren.

Het zou dus geen enkele zin hebben om er bij de staatssecretaris op aan te dringen het onderzoek weer om de twee jaar te doen, want Sliedrecht zou exact hetzelfde antwoord hebben gekregen. Als je dat al van tevoren weet is het niet heel kies om goede sier te maken met een motie over zo’n gevoelig onderwerp.

Daarom hebben wij tegen gestemd. Net als Pro Sliedrecht, SGP/CU en het CDA.

[Ben van der Plas

[Fractievoorzitter PvdA

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie