Dut is toch wel de Slierechse edisie van de krant?
Dut is toch wel de Slierechse edisie van de krant? Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Taolbedaaref in de krant

Column

Het is voor ons, diëlectschrijvers, best wel-is moeilijk om een onderwaarep te verzinne waer ons diëlectstuksie deuze keer over mò gaon. Netuulijk het onze moedertaol (zeg diëlect) aaltijd de êêste prioritaait. 

Ommers, we perbere ons diëlect deur ’t wekelijks in ‘Het Kompas’ te schrijve levend te houwe en vast te legge, zôôdat onze naezaete ’t oorspronkelijke van ‘t diëlect nog is kanne naeleze. Ik ben wel-is jeloers op mense die daegelijks of wekelijks een column kanne schrijve zôômaor uit de daegelijkse praktijk van ’t leve in’t aalgemêên. 

Zô heb ik in de leste editie 2021 van ‘Het Kompas’ met grôôte belangstelling de ouwejaerscolumn van Joop Keesmaat zitte leze. Ik neem m’n petjie af voor z’n vlotte pen. ’t Trof me in ‘t bezonder dat ie z’n schôônmoeder zaoliger aan ’t woord liet in onvervaalst Slierechs. Ok dat hij as durrepsgenoot ons mooie diëlect zô treffend wis in te passe in z’n verhaol. ’t Kan bekant nie aanders dan dat hij ‘t Slierechs ok nog kan praote. 

’t Doe me as 93-jaerige deugd dat ie mè bijnao verknochthaaid over ons durrep schrijft, over ’t raaile en zaaile van ’t afgelôôpe jaer in onze weunplaets. Wat beurt ‘r toch veul in êên jaer en wà vergete me toch gaauw. Veraal ons korte geheuge laet ons dikkels jammerlijk in de steek. Hoe dikwijls lôôpe we nie naer de kast om wat te pakke, en as we dan de deur opedoen wete me nie wà we aaigelijk wouwe hebbe. Nou glôôf ik nie dà dat allêên voorbehouwe is aan ouwe mense. ‘k Hoor ’t ok van de jongere ginneraosie en daer trôôst ik me dan weer mee. Wat me in de column van Keesmaat echter stoorde was ’t opschrift van z’n verhaol. Ik verwachtte gêên opschrift in ’t Slierechs, maor dat ’t in ’t Engels mos daer wier ik bepaold nie vrolijk van.’t Loidde as vollegt: ‘You can ’t always get what you want, but if you try, sometimes you get what you need’. Weges plaetsruimte verkort. Lezers van onze leeftijd fronse dan d’r wenkbrauwe en denke: “Dut is toch wel de Slierechse edisie van de krant?” 

‘k Snap netuulijk best dat ie een bekende rockgroep citeerde, maor ik denk dat ‘Het Kompas’ ’t mêêst en voornaomelijk deur de ouweres van A tot Z wor geleze die de Engelse taol nooit hebbe geleerd. Onze taol is aan ’t vervuile, trewijl ’t diëlect aan ’t verdwijne is, zellefs onze kaainder en klaainkaainders praote ’t al nie meer. ‘t Is naer mijn smaok een slechte ruil! Overiges ben ‘k ‘t met de geciteerde tekst best êêns, maor dan in zô goed mogelijk Nederlans. Die luidt vrij vertaold: “Je krijgt niet altijd wat je wilt, maar als je het probeert krijg je soms toch wat je nodig hebt.”

Jan van der Vlies

advertentie