Zwaere jonges voor ‘t Kantongerecht Slierecht.
Zwaere jonges voor ‘t Kantongerecht Slierecht. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Moord en dôôdslag

Column

[SLIEDRECHT] In de pers en de diverse journaols en bekant aalle uitzendinge van ’opsporing verzocht’ wordt ‘r veul aandacht besteed aan crimenaolitaait. Veraal de crimenaolitaait van misdaodorgenisaosies, zôôwel op ’t gebied van drugs, computerfraude en gewaopende overvalle valle mijn daerbij op. Zeker ’t hêêle zwaere, niksontziende gebruik van (gewaopend) geweld trek hierbij m’n aandacht. Kennelijk stao ‘k hierbij nie aallêên, want je krijg hierdeur d’n indruk dat ’t geweld, waeronder moord en dôôdslag, nog aalsmaor toeneemt. ‘k Vroog m’n aaige af of dut wel echt waer is en gong d’r is ’t êên en aor over leze. Dan kom ie d’r al gaauw achter dat ’t hêêl moeilijk is om dut perbleem beheersbaor te maoke. Ok vroog ‘k m’n aaige af of ’t wel juist is dat de geweldscrimenaolitaait toeneemt. Nou, volleges de weteschappers is dà nie waer. ‘t Is naomelijk hêêl duidelijk dat ‘r spraoke is van ’n gelaaijelijke afnaome van crimenaolitaait, waeronder moord en dôôdslag. Schijnbaor is dat ’n ontwikkeling die bij hêêl veul mense nie bekend is. Meschie is dat wel omdà dat gêên spectaculair nieuws is. Al in de 14e êêuw is ‘r begonne met ’t bijhouwe van misdaodcijfers. Daeruit blijk dà toe de kans dà je om ’t leve kwam deur moord of dôôdslag 1 op 2000 was. Ik wil nie teveul cijfers in dut stuksie verwaareke mor nog wel dat in 1992 die kans nog 1 op 60.000 en in 2020 1 op 150.000 was. D’r is dus hêêl zichbaor een daolende trend. D’n oorzaok van deuze trend is deur onderzoekers nie êênduidig te noeme. Eên daervan is meschie dat de leste tijd nogaal wà zwaere jonges met hêêl hôôge gevangenisstraffe of zôôwaer leveslang de bak zijn ingedraaid. Voor aalle duidelijkhaaid, nie aallêên de gevaalle van moord en dôôdslag lôôpe trug. Ok uit de cijfers blijk dat ’t gebruik van geweld over d’n hêêle linie daolt. As aandere oorzaok wor genoemd onze meraole standaerde, die zijn staarek gewijzigd. We vinge geweld tegewoordig aareg stuitend. Is ‘r nou een conclusie aan dut aalles te verbinge? Ja, we motte van ’t verleeje lere. As saomeleving motte we gemotiveerd blijve om ’t geweld nog vedder trug te dringe. Daervoor is nie aallêên aandacht nôôdig voor bestrijjing van de misdaod, mor zeker ok voor ’t verklaaine van de ongelijke welvaertsverdêêling van de inweuners.

Piet van Grietjies

advertentie