Afbeelding
Slydregt.NU
Raadspraat

Klap op de vuurpijl

12 april 2023 om 15:19 Column

Het is wel bij iedereen bekend dat Slydregt.NU ernstig is teleurgesteld in de wijze waarop het college van Burgemeester en Wethouders haar vinger heeft opgestoken bij het COA om in aanmerking te komen voor een Asielzoekerscentrum. Slydregt.NU heeft zich gestoord aan de wijze waarop B&W heeft gemeend de gebruikelijke procedures te moeten bespoedigen en te moeten inkorten. Slydregt.NU is van mening dat hiermede de goede besluitvorming niet gebaat is geweest en heeft dit ook jegens het college uitgesproken in een motie. Slydregt.NU kan zich al langer niet verenigen met de wijze waarop investeringsplannen worden uitgevoerd. De eigen rekenkamer heeft in een rapport aanbevelingen gedaan tot verbetering van de procedures. Het college faalt echter nog steeds om behoorlijke plannen van aanpak ondersteund met SWOT analyses en risico analyses op te stellen. Bij een besluit tot het verlenen van medewerking aan het oprichten van asielzoekerscentrum mag je toch op zijn minst een risicoanalyse verwachten gelet op de recente misdragingen van asielzoekers in sommige centra. De trackrecord van het college met betrekking tot grote projecten mag bekend worden verondersteld bij de inwoners. 

Als klap op de vuurpijl heeft het college aan de raad verzocht om haar een mandaat te verlenen om zelf investeringen te doen tot €50.000,00 zonder de raad hier in te kennen. De besluitvorming zonder verdere goedkeuring of toezicht leidt tot nog minder inzicht op welke wijze investeringen worden gedaan, waarom ze worden gedaan en welke risico’s eraan verbonden zijn. Het college kan deze bevoegdheid gebruiken om investeringsbeslissingen te nemen zonder de noodzaak van goedkeuring of controle door andere betrokken partijen, wat kan leiden tot een gebrek aan checks and balances en is een potentieel risico voor misbruik van middelen of belangenverstrengeling.Als de investeringen niet goed worden beheerd of als er risicovolle beslissingen worden genomen zonder voldoende due diligence, kan dit leiden tot financiële verliezen of andere negatieve gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Het college heeft toch al niet veelgevoel voor inspraak en participatie zodat dit kan leiden tot een gebrek aan betrokkenheid van andere belanghebbenden, zoals de gemeenteraad, burgers, en andere lokale partijen. Dit kan resulteren in een gebrek aan diverse inbreng en perspectieven bij investeringsbeslissingen, en kan het draagvlak en de legitimiteit van dergelijke beslissingen verminderen. Tenslotte is het college toch al geneigd om snel investeringsbeslissingen te nemen zonder de juiste due diligence, analyse of overweging van alle relevante factoren. Dit kan leiden tot ondoordachte investeringen die niet voldoen aan de lang termijn doelstellingen van de gemeente. Kortom Slydregt.NU kan er weer tegenaan. Hulp van de andere partijen kan zij gelet op het ontbreken van enige dualiteit in de raad wel weer vergeten.

Gert Jongeneel, Burgerraadslid Slydregt.NU

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie