Afbeelding
..

UPDATE CORONAVIRUS: Oversterfte neemt af, ook in verpleeghuizen

Corona Corona Sliedrecht

SLIEDRECHT De dalende lijn in de coronacijfers is weer opgepikt. Vandaag zijn er 123 patiënten gemeld die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Gisteren waren dat er nog 137.  Ook zijn er weer minder overledenen gemeld: 112 personen vandaag tegenover 123 gisteren. De oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen week voor het eerst in een aantal weken afgenomen.

Gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Het RIVM meldt verder 806 nieuwe besmettingsgevallen, terwijl een etmaal eerder bij 885 personen besmetting met COVID-19 is geconstateerd. Tot nu toe zijn er 36.535 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

OVERSTERFTE Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM dagelijks publiceert. Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.

Sinds een aantal weken wordt er een oversterfte geconstateerd. De opkomende hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is, wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie. In de derde week van april neemt de oversterfte af blijkt uit gegevens van het CBS en het RIVM.

In de week van donderdag 9 april tot en met woensdag 15 april was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd. In totaal zijn 4.500 sterfgevallen gemeld, gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.654 en 2.959 sterfgevallen. Dat is tussen 1.541 en 1.846 meer sterfgevallen dan we zouden verwachten. Dit is ongeveer twee keer hoger dan de gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 in diezelfde week (876). De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.

AFNAME De oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst in een aantal weken afgenomen. In de afgelopen weken was de sterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen. Vanaf week 14 werden de verschillen echter kleiner.

advertentie
advertentie