Afbeelding
UWV

Scholing en wendbaarheid essentieel voor duurzame werkhervatting

Economie

SLIEDRECHT De WW-uitkeringen zijn het afgelopen jaar met ruim een derde afgenomen tot 17.296. De kortlopende uitkeringen zelfs iets sterker. Een tekort aan sollicitanten is de meest genoemde reden die werkgevers noemen als reden voor hun moeilijk vervulbare vacatures. Onderzoek in opdracht van UWV laat zien dat werkgevers naast anders werven en het langer open laten staan van vacatures, ook scholing inzetten om hun vacatures vervuld te krijgen. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. Zo is er bijvoorbeeld veel behoefte aan technisch geschoold personeel voor de energietransitie en de woningbouwopgave. UWV heeft in samenwerking met S-BB en SER een rapport over klimaatbanen in de bebouwde omgeving gepubliceerd.

Werkgevers in Rijnmond hebben nog altijd te maken met een krappe arbeidsmarkt. Ze vinden vaak moeilijk personeel. Het aantal werkzoekenden met recente werkervaring met een WW-uitkering tot zes maanden is in vergelijking met januari 2021 in de regio met 38% afgenomen tot 9.990. In totaal verstrekte UWV eind januari 2022 17.296 WW-uitkeringen, oftewel 31% minder dan een jaar eerder. Bovendien zijn niet alle werkzoekenden met een WW-uitkering in gelijke mate beschikbaar. Ongeveer vier op de tien verstrekte WW-uitkeringen komt terecht bij werkzoekenden die hun uitkering combineren met een (parttime) dienstverband.

SCHOLING Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit landelijk onderzoek in opdracht van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen. De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn anders werven én vacatures langer opstellen. Ook scholing wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers, waarvan een vijfde zowel interne als externe kandidaten schoolt. Daarnaast verandert een kwart van de werkgevers de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte het komende jaar nog zal voortduren.

VEEL KANSEN IN KLIMAATBANEN In Rijnmond is 75% van de 27.750 openstaande vacatures aan het eind van het derde kwartaal 2021 moeilijk vervulbaar. Van elke tien vacatures betreft het er één die betrekking heeft op een beroep dat nodig is bij de energietransitie. Om de klimaatdoelen in de bebouwde omgeving te kunnen realiseren zijn veel technici nodig. Vaak dezelfde als die nodig zijn voor de woningbouwopgave. Hierdoor ontstaan kansen voor werkzoekenden. Voorbeelden van veel voorkomende vacatures voor klimaatbanen zijn onder meer: elektriciens & installateurs en werkvoorbereiders & calculators bouw en installatietechniek.

Zo is Van Dorp installaties op zoek naar kandidaten voor technische functies binnen de installatietechniek. Werkgeversservicepunt (WSP) Rijnmond, een samenwerkingsverband tussen UWV en gemeenten in de regio Rijnmond, draagt bij aan de werving en selectie van geschikte kandidaten de vacatures bij Van Dorp installaties. Daarnaast staan zij in contact over de voorschakel- en leerwerktrajecten voor de betreffende vacatures.

Paul van Dorp, commercieel directeur bij Van Dorp installaties: ,,Ventileren is gezond; dat hebben we geleerd in deze crisis. Om ervoor te zorgen dat onze gebouwen gezond en energiezuinig worden, hebben we veel hulp nodig. Niet alleen mannen, want techniek is juist ook iets voor vrouwen. Ons vak wordt steeds breder, innovatiever en digitaler, waardoor minder zwaar materiaal maar juist slimme techniek nodig is. ”

Tristan van Putten, recruiter bij Van Dorp: ,,Als familiebedrijf geven we graag een plek aan iedereen die geïnteresseerd is in de installatietechniek. Vakgeschoolde technici – maar ook starters en zij-instromers die kennis willen maken met ons prachtige vak. Een duurzame toekomst maken we samen met onze mensen, nu en voor morgen. Een leerwerktraject als deze is dan ook een initiatief wat wij als Rotterdams bedrijf van harte ondersteunen!”

Bianca Stam-Verhoeven, regionaal accountmanager bij Werkgeversservicepunt Rijnmond: ,,Van Dorp is een innovatieve en duurzame technisch dienstverlener met een sociaal hart, zij investeren in mensen en leiden intern op. Op deze manier spelen ze actief in op de kansen die ontstaan op de arbeidsmarkt als gevolg van de energietransitie. Als regionaal accountmanager bij het WSPR ben ik graag in gesprek met werkgevers zoals Van Dorp die vooral kijken naar competenties en mensen helpen op een duurzame manier in of door te laten stromen naar werk.”

Het rapport Klimaatbanen in de gebouwde omgeving gaat dieper op het onderwerp in. UWV heeft het recent in samenwerking met S-BB en de Sociaal Economische Raad opgesteld.

advertentie
advertentie