Afbeelding
Boerderij en Erf

Zuid-Holland: 2 miljoen extra subsidie voor restauratie monumenten

22 januari 2022 om 13:22 Historie

SLIEDRECHT De provincie Zuid-Holland is zuinig op haar rijksmonumenten: de prachtige molens, kastelen en landgoederen. En de markante boerderijen, het industrieel erfgoed en de kerken. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van deze op de lijst van als rijksmonument geregistreerde parels. Deze subsidieregeling loopt nog tot eind februari 2022. 

De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil investeringen in rijksmonumenten stimuleren, maar ook werkgelegenheid creëren en vergroting van vakmanschap in de restauratiesector bevorderen. Daarnaast gaat het om herbestemming van rijksmonumenten en duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. Enige mate van openstelling van het betreffende monument is hierbij een voorwaarde, zodat meer mensen van het Zuid-Hollandse erfgoed kunnen genieten.

MEER WETEN? De provincie heeft een achttal vragen opgesteld, met behulp waarvan kan worden beoordeeld of een monument voor een subsidieaanvraag in aanmerking komt en wat daarvoor nodig is. Zo kan elke eigenaar van een monument zelf bepalen of deze in aanmerking kan komen voor subsidie en kan er een inschatting van de slagingskans worden gemaakt. Wie meer wil weten kan terecht op: https://www.erfgoedhuis-zh.nl/nieuws/2021/2-miljoen-extra-subsidie-beschikbaar-voor-restauratie-en-herbestemming-rijksmonumenten/ 

De subsidieregeling is nu geopend en aanvragen kunnen tot eind februari worden ingediend. Er is twee miljoen euro extra subsidie aan beschikbaar. Ten opzichte van voorgaande regelingen zijn enkele wijzigingen van kracht en wil de provincie de subsidiemogelijkheden voor het behoud van monumentale interieurs en de herbestemming van monumenten met een sociaal-maatschappelijke functie extra ondersteunen.

REGIONALE STICHTING ACTIEF In het gebied van de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden is de Stichting Boerderij & Erf actief. Haar streven is het behoud van de bestaande boerderijen en het vinden van een passende herbestemming als in een boerderij het boerenbedrijf ophoudt te bestaan. De stichting heeft vooral ook een adviesfunctie en kan desgevraagd de eigenaren van boerderijen en andere landelijke bebouwing op weg helpen bij vragen van uiteenlopende aard.

De stichting geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Wanneer men zich opgeeft als begunstiger van de stichting (€ 17,50 per jaar) blijft men continu op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat kan door opgave bij het secretariaat: Sluis 57, 2964 AT Groot-Ammers, email secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie