Afbeelding
Gereformeerde kerk

Stichting schenkt nieuwe Berlingo aan Waerthove

Maatschappelijk

SLIEDRECHT Stichting Vrienden van Waerthove heeft begin februari een nieuwe, verlengde Berlingo aan Waerthove geschonken, waarvan de bewoners gebruik kunnen maken. Met dit nieuwe vervoermiddel kan één bewoner met rolstoel worden vervoerd en ook vier mede-passagiers. De bus is - in overleg met Waerthove - in plaats gekomen van een tweetal oudere vervoermiddelen, die al meer dan 10 jaar in gebruik waren. Recent hebben de Vrienden ook een camerasysteem geschonken, dat gebruikt wordt in de Biesboschzaal voor directe televisie-uitzendingen op het eigen kanaal. Omdat met deze uitgaven een gat is geslagen in de financiële middelen van de Stichting wordt een beroep gedaan op de inwoners van Sliedrecht om een gift te geven, zodat ook in de toekomst de bewoners van Waerthove blij gemaakt kunnen worden met middelen, die niet door de overheid worden vergoed. De bijdrage kan gestort worden op bankrekening NL 85 RABO 0342 7881 83 van de Vrienden van Waerthove, o.v.v. Crowdfunding 2021. Nadere informatie kan worden opgevraagd viavriendenvanwaerthove@gmail.com.

advertentie
advertentie