Afbeelding
Google maps

WW-uitkeringen aan 50-plussers in Drechtsteden nu even hoog als voor corona

23 augustus 2021 om 13:56 Maatschappelijk

REGIO De coronacrisis trof vooral jongeren. Na de sterke toename van de lopende WW-uitkeringen aan het begin van de crisis verstrekt UWV eind juli 2021 8% minder uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar dan in februari 2020. De WW-instroom van jongeren laat vanaf februari 2021 weer een relatief sterk dalende trend zien om vervolgens te stabiliseren vanaf april. De lopende WW-uitkeringen aan 50-plussers veranderde minder sterk. Niet alle beroepen zijn even kansrijk op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden met een niet zo kansrijk beroep kunnen een beroepsoverstap overwegen of onderzoeken welke opties er zijn voor omscholing, waarbij het leerwerkcentrum ondersteuning kan bieden.

De coronacrisis trof jongeren sterker dan ouderen, zoals de figuur hierna met de lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar en 50-plussers laat zien.Veel jongeren verloren hun werk, omdat zij vaker dan ouderen een flexibel arbeidscontract hadden. Ook werkten ze vaker in horeca en detailhandel. Deze sectoren werden tijdens de eerste golf sterk getroffen door de coronamaatregelen en het wegblijven van klanten. Ook werden veel werkgevers onzeker over de toekomst en het in diensthouden van personeel. Sommige sectoren kwamen zelfs helemaal tot stilstand en bedrijven staakten tijdelijk hun productie c.q. dienstverlening.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar nam in 2020 in Drechtsteden tussen februari en mei tijdens de ‘eerste golf’ met 121% toe van 277 naar 611. Bij 50-plussers was de stijging met 7% meer uitkeringen over die periode gematigder. Ze namen toe van 1.476 in februari tot 1.578 in mei. De ‘tweede golf’ na de zomer van 2020 zorgde ervoor dat opnieuw maatregelen nodig waren om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tijdens de ‘tweede golf’ werd de daling van de WW-uitkeringen aan jongeren in Drechtsteden afgeremd. Pas na februari 2021 zette zich bij deze groep opnieuw een sterke afname in. Die bedroeg -39% tussen februari en juli 2021. Het aantal lopende WW-uitkeringen bij ouderen nam met 7% toe van 1.556 eind september 2020 tot 1.668 eind januari 2021.


UWV verstrekt eind juli 2021 in Drechtsteden aan jongeren tot 27 jaar 256 WW-uitkeringen, ofte wel 8% minder uitkeringen dan in februari 2020. Bij 50-plusers is het aantal WW-uitkeringen met 1.470 in juli 2021 minimaal lager dan in februari 2020 (-0,4%). De werkgelegenheid staat minder onder druk door de verbeterde economische situatie, seizoensinvloeden en versoepeling van de coronamaatregelen. Bij jongeren tot 27 jaar en 50-plussers doet zich vanaf december 2020 een dalende trend voor bij het toekennen van nieuwe WW-uitkeringen (weekgemiddelden per maand). De nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren stabilseren vanaf mei 2021 op een niveau onder dat van de vergelijkbare periode in 2019. De twee tabellen hierna laten de meest voorkomende beroepen van werkzoekende jongeren en 50-plussers met een WW-uitkering per juli 2021 zien.

Een plusteken geeft aan dat een beroep kansrijk is op de arbeidsmarkt (overzicht kansrijke beroepen van juni 2021). De beroepen met een minteken zijn het minst kansrijk (overzicht minst kansrijke beroepen). Voorbeelden van minst kansrijke beroepen zijn ondersteunend secretarieel medewerkers, receptionisten & telefonisten, taxi- & particulier chauffeurs en sportinstructeurs. Werkzoekenden met zo’n beroep zouden een beroepsoverstap naar een kansrijker beroepen kunnen overwegen en de mogelijkheden tot omscholing kunnen onderzoeken, waarbij het leerwerkloket ondersteuning kan bieden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie