Bezoek Geert Wilders
Bezoek Geert Wilders Richard van Hoek
LIVEBLOG

Veel vragen over mogelijke komst asielzoekerscentrum in Sliedrecht

16 februari 2023 om 21:45 Maatschappelijk

SLIEDRECHT Donderdagavond was er een beeldvormende raadsvergadering over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht. Niet alleen werd de vergadering in partycentrum De Lockhorst door veel Sliedrechters bezocht, ook PVV-leider Geert Wilders kwam een kijkje nemen om naar eigen zeggen ‘bewoners te steunen in het verzet tegen een AZC in hun dorp’. Verantwoordelijk wethouder Ton Spek werd het vuur na aan de schenen gelegd door zowel raadsleden als de aanwezige Sliedrechters. Dinsdagavond praat de gemeenteraad verder over de plannen voor een verkenning van de mogelijkheid van een asielzoekerscentrum. Het Kompas Sliedrecht.nl hield een liveblog bij over de gebeurtenissen in en om de raadzaal.

22.57 uur: Voorzitter sluit de vergadering.

22.53 uur: Wethouder Ton Spek meldt dat hij goed heeft geluisterd en de zorgen en boosheid heeft gehoord. Maar aanstaande dinsdag willen we kijken of we in Sliedrecht kunnen helpen om de stroom aan asielzoekers hulp te bieden.” Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst. Burgemeester Jan de Vries: ,,Ik was in aanloop van de avond bezorgd. Bezorgd of we dit duidelijker konden krijgen. Wat ik aan het einde van de avond concludeer is dat het een goed avond was waarin zorgen konden worden geuit en dat ging op een respectvolle wijze.”

22.48 uur: Mark Jongeneel (Slydregt.NU): ,,Hoe zit het met  gezinshereniging en waarde van de woningen in een dorp met een asielzoekerscentrum?” Spek: ,,Over gezinshereniging denken wij ook na, we volgen ook het nieuws, maar wij maken geen beleid daarop.  Over de waarde van de woningen, moeten we afwachten waar het asielzoekerscentrum komt.”

22.29 uur: Wethouder Ton Spek antwoordt op vraag uit de zaal of alle asielzoekers die een statushouder worden in Sliedrecht een woning zullen krijgen. Spek; ,,Zo werkt dat niet. Niet alle statushouders krijgen hier een woning en hebben niet allemaal invloed op de woningvoorraad in Sliedrecht. Ik deel uw zorg, maar niet al die asielzoekers komen uiteindelijk hier te wonen.”

22.25 uur: Vanuit de zaal: ,,Komen er alleen maar gelukszoekers of hebben we daar invloed op?” Wethouder Ton Spek meldt dat Sliedrecht geen instroomlocatie wordt zoals in Ter Apel. ,,Er komen hier kansrijke asielzoekers, geen mensen uit veilige landen.”

22.16 uur: Vanuit zaal, waarom moet het allemaal zo snel? Waarom kan er niet wat meer tijd worden genomen?” Wethouder Ton Spek: ,,Het besluit is dat we mee willen werken aan een onderzoek of er hier een AZC kan komen. In de komende weken komt dan het COA langs.” Spek laat merken dat het asielzoekerscentrum er nog niet staat en dat er nu alleen wordt gekeken naar een mogelijkheid. ,,Dit wordt haast genoemd, maar we zijn nog lang niet zo ver, we moeten dit nu wel zo bespreken.”

22.13 uur: Burgemeester reageert naar aanleiding van vragen en opmerkingen over referendum. ,,De gemeenteraad vertegenwoordigt u, u had op hen kunnen stemmen en zij beslissen.”

22.12 uur - Uit de zaal: ,,Asielzoekers worden statushouders, kan dat oneindig doorgaan?” Wethouder Ton Spek: ,,Daar gaat de gemeente niet over, maar de rijksoverheid. Wij zeggen nu dat onze gemeente maximaal 250 mensen kan opvangen, 100 sowieso, en dat kan eventueel 250 worden met een aantal randvoorwaarden.”

21.55 uur - Vraag uit de zaal: ,,stel dat er problemen ontstaan, hoe wordt dat opgelost? Er is nu al amper politiecapaciteit.” Burgemeester Jan de Vries antwoordt: ,,Wordt gewerkt aan uitbreiding van capaciteit van politie. Allereerst is het mijn verantwoordelijkheid als burgemeester om veiligheid te waarborgen Ik ga dat dan met politie bespreken. Asielzoekerscentra zijn er al langer in de regio en daar gaat het goed. Dat vind ik bemoedigend. Als er meer politiecapaciteit nodig is, dan ga ik dat eventueel bespreken.”

21.46 uur: Klankbordgroep Wijngaarden: ,,Wat fijn dat de gemeente deze ambitie heeft, maar houd alsjeblieft rekening met de buurgemeenten.”

21.45 uur - Gert Jongeneel (Slydregt.NU): ,,Als wethouder zo zeker is van zijn zaak, moeten we dan geen referendum houden?” Veel bijval uit zaal: ,,Dat heet democratie.”

21.37 uur - Uit de zaal: ,,Denkt u dat het aantal nee-stemmers tegen het AZC in Sliedrecht onder de 85 procent is?” Ton Spek: ,,Ik ga me daar niet aan wagen. Het gaat erom dat we met elkaar zeggen dat we aan deze grote groep zorg kunnen geven samen. Weet dat er ook mensen zijn in Sliedrecht die hier wel aan willen bijdragen.”

21.14 uur - Maria Stam (PRO Sliedrecht) vraagt zich af waarom gemeenteraad niet veel eerder is betrokken bij het proces. Wethouder Ton Spek meldt dat het college zo snel mogelijk naar de raad wilde en dat dat nu is. Eerder was niet mogelijk. ,,U zit aan de voorkant, niet aan de achterkant.”

21.09 uur - Diverse raadsleden stellen vragen over onder andere participatie van burgers en dagbesteding van eventuele asielzoekers.

21.00 uur - Boudewijn Brandwijk (Slydregt.NU) vindt het jammer dat 59 van de 60 vragen die hij stelde niet zijn beantwoord.

20.47 uur - Wethouder Ton Spek legt uit wat het plan is. Door 100 asielzoekers en mogelijk 150 meer op te vangen, met als voorwaarde dat statushouders elders worden opgevangen, zou dat verlichting geven op de woningmarkt. Spek heeft liever dat er nu op Sliedrechts voorwaarden mensen kunnen worden opgevangen, dan dat de rijksoverheid straks een plek in de gemeente aanwijst.

20.32 uur - Wethouder Spek komt aan het woord en wordt direct uitgejouwd.

20.30 uur - Voorzitter Johan Oostrom (SGP/CU) opent de gemeenteraadsvergadering en heet iedereen welkom.

20.15 uur - Geert Wilders is gearriveerd in de raadzaal.

20.07 uur - Het is druk buiten de Lockhorst, maar ook in de raadzaal zijn genoeg belangstellenden aanwezig voor de raadsvergadering.

Afbeelding
Afbeelding
Bezoek Geert Wilders

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie