Marjan en Cees Boer
Marjan en Cees Boer Richard van Hoek

Ook lintje voor Cees en Marjan Boer; Van Beest Group krijgt Koninklijk predicaat

Mensen

SLIEDRECHT Na twee jaar op een aangepaste manier de koninklijke onderscheidingen te hebben uitgereikt, heeft burgemeester Jan de Vries de gedecoreerden, hun familieleden, vrienden en de aanvragers dit heuglijk moment gevierdHet heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om de volgende inwoners van Sliedrecht te verrassen met een onderscheiding.

Marjan Boer-van Beest is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Haar jarenlange inzet bij volleybalvereniging Sliedrecht Sport, bij de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en als vrijwilliger bij de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht hebben aanleiding gegeven om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2008 is ze voorzitter van de activiteiten -en vrijwilligerscommissie en sinds 2012 scheidsrechterscoördinator van Sliedrecht Sport. In de kerk is zij actief op het gebied van vorming en toerusting, bezoekwerk en organiseert zij diverse activiteiten. Burgemeester Jan de Vries: ,,Marjan Boer zet zich al jarenlang belangeloos in voor onze Sliedrechtse samenleving. Op haar wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan. Zij heeft oog voor de mensen om haar heen, heeft de gave om naast mensen te gaan staan en laat anderen in hun waarde. Al dit mooi werk van een betrokken, actieve en dienstbare vrouw is niet onopgemerkt bleven.

Cees Boer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Cees Boer is ruim 50 jaar lid van Sliedrecht Sport en sinds 1978 onafgebroken vrijwilliger bij deze succesvolle volleybalvereniging. Hij was lid van het jeugdbestuur, de publiciteitscommissie en de beheerscommissie. In 1986 werd hij voorzitter van de toenmalige volleybalafdeling binnen ASV Sliedrecht Sport ‘56 en richtte in 1990 de nieuwe vereniging Sliedrecht Sport op. Vanaf die tijd is hij met enkele onderbrekingen voorzitter en vicevoorzitter van de vereniging. Hij was ook lid van de Sponsorcommissie en is al sinds 1998 coördinator technische zaken. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Topvolleybal Sliedrecht en bestuurslid van Sportcafé ’t Bankie B.V. De bouw van sporthal De Basis is mede onder zijn leiding tot stand gekomen. Binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht was hij als ouderling-kerkrentmeester ook verantwoordelijk voor grote verbouwingen en herinrichtingen. Daarnaast is hij kerkauto-chauffeur voor oudere gemeenteleden.  Burgemeester Jan de Vries: ,,Wie Cees Boer zegt, zegt Sliedrecht Sport en wie Sliedrecht Sport zegt, zegt Cees Boer. Als ik de indrukwekkende lijst van activiteiten zie, kan het niet anders dan dat hij al als tiener letterlijk en figuurlijk al spelverdeler en aanvoerder was en die rollen in de vereniging nooit meer heeft losgelaten. Zo heeft Cees ook gebouwd aan de groei en ontwikkeling van Sliedrecht Sport. Denk aan het organiseren van een effectieve organisatiestructuur, het behartigen en verbinden van verschillende belangen en het herkennen van talenten en het motiveren van vrijwilligers. Sliedrecht Sport groeide onder de leiding van Cees Boer uit tot de top van Nederland. Wij zijn trots op Sliedrecht Sport en dankbaar voor wat Cees voor de vereniging en daarmee voor Sliedrecht betekent.” Vanwege zijn uitzonderlijke inzet en grote bijdrage aan de Sliedrechtse samenleving heeft het de koning behaagd Cees te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarmee zijn Cees en Marjan Boer vandaag allebei toegetreden tot de Orde van Oranje-Nassau. Een unieke gebeurtenis. Burgemeester Jan de Vries speldde hun versierselen op bij de Van Beest Group B.V., waarvan Cees Boer tot 2020 CEO was. Dit mooie familiebedrijf viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Burgemeester Jan de Vries kon in dat licht nog een heugelijke mededeling doen: ,,Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om het predicaat Koninklijk toe te kennen aan de Van Beest Group B.V. Later dit jaar zal de officiële overhandiging van dit predicaat plaatsvinden. Want vandaag is er al genoeg reden voor een feest. 

advertentie