Ronald van Jeveren met de Biesbosch Natuurprijs 2020.
Ronald van Jeveren met de Biesbosch Natuurprijs 2020. Fotocollectie Natuur- en Vogelwacht Biesbosch

Biesbosch Natuurprijs 2020 voor Ronald van Jeveren

27 februari 2021 om 16:04 Natuur en milieu

SLIEDRECHT Op 8 februari is de Biesbosch Natuurprijs 2020 toegekend aan Ronald van Jeveren.

Ronald van Jeveren heeft zich gedurende 35 jaren ingezet voor behoud, bescherming en ontwikkeling van de Biesbosch als bijzonder natuurgebied.

De Biesbosch Natuurprijs, bestaande uit een oorkonde en een bronzen sculptuur van een Zeearend, is een initiatief van de Stichting Natuur-en Vogelwacht Biesbosch (NVB) en ingesteld ter gelegenheid van haar 30-jarige bestaan in 2013. Het bronzen kunstwerk is beschikbaar gesteld door Van den Herik Sliedrecht.

Ronald van Jeveren is geboren in Rotterdam (1949) en opgegroeid in Utrecht bracht Ronald zijn militaire dienst door bij de Koninklijke Marine. Van 1968 tot 1974 voer hij op alle wereldzeeën en maakte hij kennis met grote zeezoogdieren, zoals walvissen en dolfijnen, die een enorme indruk op hem maakten. Waarschijnlijk is daar zijn warme belangstelling en liefde voor de natuur verder door aangewakkerd want van jongs af aan was hij al begaan met dieren en met de natuur. In 1971 is Ronald nog een jaar lang voor de Marine in de Caribiën gestationeerd geweest.

Na zijn tijd bij de Marine en zijn huwelijk in 1974 zocht Ronald een baan op de vaste wal en trad hij in dienst van het Rotterdamse Havenbedrijf, alwaar hij op de verschillende radarposten actief was met het binnenloodsen van vrachtschepen en binnenvaartschepen.

Ronald en zijn vrouw Corrie gingen in 1980 in Dordrecht wonen, waar Ronald al snel in contact kwam met de plaatselijke natuur- en vogelwacht en via deze organisatie met het natuurgebied de Biesbosch. Wat het werk in de Biesbosch betreft is Ronald van alle markten thuis; van het knotten van wilgen en ander natuuronderhoud, tot het inventariseren van zoogdieren, dagvlinders, amfibieën en vissen. Veel deskundigheid, zoals het herkennen van vogels, zowel op zicht als op geluid, heeft hij zichzelf in relatief korte tijd aangeleerd.

Het werk in ploegendienst (full-continu) in de Rotterdamse haven stelde Ronald in staat veel tijd in de natuur van de Biesbosch door te brengen ook buiten de weekenden om.

In 1985 trad Ronald van Jeveren toe tot het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht (nu Natuur- en Vogelwacht Biesbosch), waarvan hij tot en met 2019 bestuurslid is geweest.

Naast bestuurder is Ronald een allround vrijwilliger die niet alleen buiten in de natuur, maar ook achter de computer bergen werk voor de Vogelwacht heeft verzet. Zo is Ronald betrokken bij de uitgifte van het tijdschrift van de stichting, bij het opzetten van een digitale databank, bij het organiseren van de bibliotheek, bij het digitaliseren en toegankelijk maken van het uitgebreide fotoarchief van de stichting en vervult hij nog veel andere verenigingstaken. Ook bij het uitgeven van boeken en onderzoeksver-slagen stond en staat Ronald zijn mannetje, want ook dat doet hij nog steeds.

Ook bij minder leuke activiteiten, zoals de botulismebestrijding in de Dordtse Biesbosch, heeft Ronald zich, ruim 25 jaar steeds fanatiek ingezet, met als uiteindelijk resultaat het uitbannen van deze “vergiftigingsziekte” in het natuurgebied. Na zijn vervroegde pensionering in 2004 kon Ronald nog meer tijd in de Biesbosch steken. Nu ook met de feitelijke bescherming en het behoud van dit bijzondere natuurgebied.

Als stille kracht op de achtergrond is Ronald op zijn best, vooral met het geven van advies en met ondersteunende activiteiten. Daarbij spelen zijn relativerend vermogen en zijn realistische kijk op zaken een belangrijke rol. Ronald is vooral ook een bruggen-bouwer die met vrijwel iedereen door een deur kan en dat is belangrijk voor een idealistische organisatie als de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

Tegenwoordig steekt Ronald van Jeveren nog steeds veel tijd in ecologisch onderzoek met behulp van wildcamera’s waarvoor hij nog altijd enkele dagen per week in zowel de Brabantse als in de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch te vinden is.

Vanwege zijn grote verdienste als beschermer van de Biesbosch gedurende meer dan 35 jaar heeft de jury besloten de Biesboschnatuurprijs 2020 toe te kennen aan Ronald van Jeveren.

Ronald van Jeveren op de Tongplaat in 2014.
Ronald van Jeveren ten voeten uit in 2014 in de Sliedrechtse Biesbosch.
Ronald van Jeveren in boot de “Oeverloper” in 2014.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie