Afbeelding
Waterschap Rivierenland

Controle onderhoud dijken in het rivierengebied

Natuur en milieu

SLIEDRECHT Vanaf 3 oktober controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. Dit noemen ze de ‘schouw waterkeringen’.

De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk voldoende gemaaid zijn en of overhangend hout is gesnoeid. Ook mag tussen 15 oktober 2021 en 1 april 2022 geen vee op de dijk lopen, om schade te voorkomen. Het belangrijkste doel van het onderhoud is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.

SCHOUW WATERKERINGEN Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen voldoende maaien en overhangend hout snoeien. Het maaisel en snoeihout moeten opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 3 oktober 2022 zijn gebeurd. De dijkbeheerder zal dit controleren.

Wie werkzaamheden nabij de dijk heeft, waarvoor het waterschap toestemming heeft gegeven, moet rekening houden met de speciale voorwaarden die gelden tijdens het hoogwaterseizoen.

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar werken we aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.

Info: schouw@wsrl.nl

advertentie
advertentie