Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Nieuwe APV: meer mogelijkheden voor aanpak ondermijning

Overig

SLIEDRECHT Dinsdag trad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, kortweg APV, in werking. Periodiek wordt de APV aangepast om actueel en effectief te blijven. De grootste verandering in de APV: er zijn meer mogelijkheden om ondermijning aan te pakken.

In de APV staat regelgeving die specifiek geldt voor openbare orde en veiligheid in Sliedrecht. De gemeente is op basis van de gemeentewet bevoegd om deze regels te stellen.

[AANPAK ONDERMIJNENDE ACTIVITEITEN] Met de nieuwe APV kan de gemeente beter optreden tegen ondermijning. Bij ondermijning proberen criminelen gebruik te maken van diensten van de bovenwereld, bijvoorbeeld door geld wit te wassen. Hierdoor hebben criminelen invloed op onze samenleving. En dat heeft gevolgen voor onze veiligheid en leefbaarheid. De gemeente kan dit soort praktijken nu beter aanpakken. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om een bedrijf te sluiten als er sprake is van ondermijnende activiteiten. Daarnaast kan de burgemeester beter optreden tegen malafide ondernemers, die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen.

[OVERLAST DOOR LACHGAS] Verder biedt de APV nu de mogelijkheid voor het aanpakken van overlast door het gebruik van lachgas. Bijvoorbeeld door het in beslag nemen van lachgaspatronen. De afgelopen jaren hebben politie en jongerenwerk het gebruik van lachgas zien toenemen. Het is op dit moment nog een legaal middel. Een verbod is daarom alleen mogelijk als het gebruik van lachgas gepaard gaat met hinder, gevaar en/of overlast. De nieuwe APV voorziet hierin.

De volledige tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening is te lezen op www.officielebekendmakingen.nl

advertentie