Wethouders Goverde en Vat
Wethouders Goverde en Vat Richard van Hoek

Officieel afscheid wethouders Vat en Goverde

Politiek

SLIEDRECHT Op maandag 30 mei nemen Piet Vat en Ed Goverde officieel afscheid als wethouder van de gemeente Sliedrecht. Er wordt een receptie gehouden in Sportcafé Het Bankie aan Benedenveer 5 in Sliedrecht. Vanaf 16.30 uur kan persoonlijk afscheid worden genomen van beide inmiddels oud-wethouders.

Op dinsdag 10 mei is het nieuwe college van B&W Sliedrecht geïnstalleerd. Met de komst van het nieuwe college word afscheid genomen van twee betrokken bestuurders. Piet Vat en Ed Goverde hebben zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en passie ingezet voor Sliedrecht. 

In een roerige periode kwam Piet Vat in maart 2019 het Sliedrechtse college versterken als wethouder van Economie, Sociaal, Zorg en Welzijn, Financiën en Onderwijs (beleid). Een jaar later, maart 2020, versterkte Ed Goverde het college als wethouder met de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Gemeentelijk Vastgoed, Bouw- en Woningtoezicht, Milieu, Onderwijs (huisvesting) en Sport, Recreatie en Cultuur.

Beide wethouders kwamen van buiten maar namen veel bestuurlijke ervaring mee. In korte tijd hebben zij zich de Sliedrechtse cultuur eigen gemaakt en waren veel geziene gasten binnen de gemeente.

Beide heren willen graag nog één keer een bijdrage leveren aan de Sliedrechtse maatschappij. Wie een wil aanbieden wordt gevraagd een financiële donatie te doen voor de Voedselbank. Hiervoor staan in de zaal bussen, maar ook kan de donatie worden overgemaakt op bankrekening NL71RABO0131067796 ten name van Stichting Voedselbank Sliedrecht onder vermelding van afscheid wethouder Vat en Goverde. 

advertentie