V.l.n.r. staand: Hans Hulswit en Koos van Wijngaarden (RTV Papendrecht), Tony Bierhaus (ATOS RTV), Bertus Kraaijeveld (Merwe RTV) en Ton van Wijngaarden (RTV Dordrecht).V.l.n.r. zittend: Arjan ’t Jong (RTV-Ridderkerk), Arie Slob (Klokradio), Nelleke de Smoker (RTV Dordrecht), Jacco Schook (Klokradio) en Erik Versluis (Merwe RTV).
V.l.n.r. staand: Hans Hulswit en Koos van Wijngaarden (RTV Papendrecht), Tony Bierhaus (ATOS RTV), Bertus Kraaijeveld (Merwe RTV) en Ton van Wijngaarden (RTV Dordrecht).V.l.n.r. zittend: Arjan ’t Jong (RTV-Ridderkerk), Arie Slob (Klokradio), Nelleke de Smoker (RTV Dordrecht), Jacco Schook (Klokradio) en Erik Versluis (Merwe RTV). Streekomroep

Lokale omroepen gaan samen in een streekomroep

27 februari 2024 om 13:00 Regio

REGIO De lokale omroepen van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking in de streek verder vorm te geven. De samenwerking tussen de omroepen is het resultaat van de Nieuwe Mediawet, die in het najaar werd aangenomen in de Tweede Kamer. Volgens die nieuwe wet worden 80 regionale omroepen gesubsidieerd vanuit het Rijk, in plaats van veel meer lokale omroepen via de gemeente. 

De publieke lokale omroepen ATOS RTV, Klokradio, Merwe RTV, RTV Dordrecht, RTV Papendrecht en RTV-Ridderkerk krijgen tot nu toe subsidie vanuit de gemeente. Om de onafhankelijkheid van de lokale overheid, financiële armslag en daarmee de kwaliteit van de journalistiek te vergroten, gaat dit veranderen. Onderdeel van de wet is dat minder omroepen een groter bedrag krijgen. Er wordt daarmee gestuurd op een centrale streekredactie in plaats van allemaal kleine lokale redacties. Hiermee hoopt de Rijksoverheid de journalistieke samenwerking te stimuleren. In onze regio is deze samenwerking duidelijk opgestart. De financiering verandert structureel na 2027.   

UNIEK EN RELEVANT

De nieuwe mediawet werkt toe naar de (verplichte) vorming van een streekomroep en biedt uiteindelijk 80 streekomroepen de mogelijkheid om nog meer dan nu, alle inwoners van de desbetreffende regio te voorzien van uniek, relevant en urgent nieuws. De samenwerkende omroepen in onze regio zeggen in een persbericht:  dat zij het ‘van groot belang vinden om actief te participeren in het hele streekgebied’ en ‘een belangrijke, toegevoegde waarde (blijven) willen leveren vóór en dóór inwoners van alle gemeenten en kernen in de streek’.

VERZOEK NLPO

Inmiddels is ook RTV Dordrecht aangehaakt bij de streekomroep en ligt er bij de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) een verzoek van Klokradio om hen formeel in te delen in streek 56, wat geografisch gezien logischer is dan het oorspronkelijke voorstel van de NLPO (land van Altena). Daarmee zal de streek een logisch geheel vormen. Een eerste stap die in dit voorjaar gemaakt zal worden is de realisering van een website voor de nieuwsvoorziening van de gehele streek. Een naam voor de nieuwe streekomroep is nog niet bekend gemaakt. Foto-onderschrift:

Agnes Krijnen

advertentie
advertentie