Een groot deel van de 100-jarige Eben-Haëzergemeente tijdens de gemeentedag.
Een groot deel van de 100-jarige Eben-Haëzergemeente tijdens de gemeentedag. Albert-Jan de Heer

100 jaar Eben-Haëzerkerk

Religie

SLIEDRECHT De Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer, voor Sliedrechters bekend als het witte kerkje aan de Middeldiepstraat, bestaat dit jaar 100 jaar. Dit jubileum werd vrijdag 16 tot en met zondag 18 september herdacht en gevierd.

De jubileumviering begon op vrijdagavond met een bijeenkomst met veel zang, onder meer door een gelegenheidskoor en een kinderkoortje, alles met begeleiding van diverse instrumenten. Verder was er een meditatie en een spel. Op zaterdag was de jaarlijkse gemeentedag op het ijsbaanterrein die afgesloten werd met een Amerikaanse maaltijd. Zondag werd opnieuw bij het jubileum stilgestaan in twee kerkdiensten, een gezamenlijke broodmaaltijd en een afsluitende preekbespreking. De zondagse kerkdiensten vormen het hart van de ruim 350 leden tellende gemeente. De gemeente kent verder veel verenigingsactiviteiten en er wordt ingezet op onderlinge zorg en dienstverlening terwijl rond de 10-hoogflats sinds 2002 het evangelisatieproject ‘Hart voor elkaar’ wordt uitgevoerd.

DANKBAARHEID ,,Honderd jaar gemeente is niet vanzelfsprekend en alleen te danken aan de bewaring door onze God”, aldus de predikant ds. Peet op de speciale jubileumavond. Het thema was: ‘Tijd om te danken’. Hij keek terug en hij keek vooruit. ,,Nu is er nog tíjd om te danken, wie Christus kent heeft straks een eeuwigheid om God te danken.”

TIJDSCHRIFT Ter gelegenheid van het jubileum is een magazine onder naam Tijd-schrift verschenen. Dit Tijd-schrift geeft, aansluitend bij het in 2002 verschenen jubileumboek “Begeven noch verlaten’, een overzicht van de recente geschiedenis van de gemeente. Dat loopt van meditatie, verhalen en feiten, tot interviews en anekdotes. Ook staan er veel illustraties in. Het Tijd-schrift is af te halen op de open dag. Meer over de geschiedenis van de gemeente op www.cgksliedrecht-eh.nl 

OPEN HUIS Op zaterdag 15 oktober kan iedere Sliedrechter een kijkje komen nemen in het kerkgebouw. Er zijn een paar gemeenteleden aanwezig, de koffie staat klaar en men kan er rondkijken, een schilderijenexpositie zien, luisteren naar orgelmuziek, rondneuzen bij een lectuurtafel of een video bekijken. De aanwezige gemeenteleden bieden ook aan luisterend oor aan bezoekers die hún verhaal willen vertellen.

advertentie
advertentie