2014-01-29 11:43:18 AMSTERDAM - Een werkzoekende bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam. Werkzoekenden en werkelozen kunnen zich hier inschrijven, op computers zoeken naar vacatures en een gesprek hebben met een medewerker van het UWV. ANP XTRA ROBIN VAN LONKHUIJSEN
2014-01-29 11:43:18 AMSTERDAM - Een werkzoekende bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam. Werkzoekenden en werkelozen kunnen zich hier inschrijven, op computers zoeken naar vacatures en een gesprek hebben met een medewerker van het UWV. ANP XTRA ROBIN VAN LONKHUIJSEN anp / Xtra Robin van Lonkhuijsen

Minder vraag naar administratief personeel in Groot-Rijnmond

Uitderegio

REGIO De lopende WW-uitkeringen zijn in oktober met 1% (297 WW-uitkeringen) gedaald in Groot-Rijnmond. Landelijk bleef het aantal praktisch onveranderd. Van alle WW-uitkeringen in de regio gaat één vijfde naar werkzoekenden met een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Dit gecombineerd met een derde minder vacatures voor deze beroepen zorgt ervoor dat het moeilijker is om werk te vinden in administratieve functies, vooral op lager beroepsniveau. De publicatie overstapberoepen van UWV biedt inzichten om de kans op werk te vergroten.

Eind oktober 2020 verstrekte UWV in totaal 30.055 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 297 minder dan eind september 2020, oftewel een daling met 1%. Landelijk bleef het aantal uitkeringen nagenoeg gelijk met 278.300. De coronacrisis heeft onder meer grote gevolgen voor de horeca en detailhandel (non food). In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 5.429, ofwel 22%. In heel Nederland was de stijging afgelopen jaar wat lager (19,2%). Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is in Drechtsteden 2,6%, in Gorinchem 2,2% en in Rijnmond 3,4%. Landelijk is dit 3,0%.

In Groot-Rijnmond is eind oktober 2020 circa een vijfde van de WW-uitkeringen bestemd voor werkzoekenden met een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Het gaat om 6.689 uitkeringen. In vergelijking met een jaar eerder is de toename van het aantal uitkeringen aan deze groep met 12,8% aanzienlijk. Dit is ook terug te zien in een forse daling in vacatures voor deze beroepen (-34% 2e kwartaal 2020 t.o.v. 2019). De onzekerheid die bij werkgevers leeft over de economie, zorgt ervoor dat zij minder snel bedrijfseconomisch en administratief personeel in dienst houden of aannemen. Het wordt hierdoor moeilijk om werk te vinden in deze beroepen en de prognoses tot 2024 wijzen uit dat dit niet zal veranderen in de toekomst. Deze prognoses zijn onder meer te verklaren door trends als digitalisering en automatisering. 

Het meest verslechterd is de arbeidsmarkt voor bedrijfseconomische en administratieve functies op lager niveau (beroepsniveau 2). Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden dat in Groot-Rijnmond werk zocht in functies met weinig tot middelmatig complexe taken nam toe met 14,1% (+562) ten opzichte van oktober 2019, terwijl de vraag juist sterk daalde op dit beroepsniveau. In het tweede kwartaal 2020 ontstonden er namelijk 42% minder vacatures op in bedrijfseconomische en administratieve beroepen voor dit niveau, terwijl dit voor beroepsniveau 3 en 4 respectievelijk -24% en -14% was.

Ondersteunend secretarieel medewerkers, financieel-administratief medewerkers en receptionisten & telefoniste zijn beroepen binnen de beroepsklasse bedrijfseconomische & administratieve beroepen de grootste groepen werkzoekenden met een WW-uitkering. Zij vergroten hun kansen op werk als zij ook uitzien naar vacatures voor andere functies. Zij vinden in een overzicht met overstapberoepen suggesties voor vacatures die meer kansrijk zijn. Voorbeelden van overstapberoepen zijn: medewerker bedrijfsbureau, logistiek medewerker, assistent-controller of –accountant en helpende. Soms is extra scholing nodig voor een carrièreswitch. Werkzoekenden kunnen dan een beroep doen op het Leerwerkloket.

Voorbeelden voor overstapberoepen: overstapmogelijkheden secretarieel medewerker

advertentie
advertentie