Afbeelding
Archief BDUmedia

Opnieuw aanbesteding Waterbus Rotterdam-Drechtsteden

Verkeer en vervoer

SLIEDRECHT De Provincie Zuid Holland zal de aanbesteding van het Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden (PoW) voor de periode na 2022 opnieuw doen. Dit is nodig omdat er bij de aanbesteding dit jaar geen inschrijvers waren. Uit onderzoek bleek dat geen enkel bedrijf wilde inschrijven op de aanbesteding gezien het beschikbare, gelijkblijvende budget en de gestelde eisen.

Over twee jaar, in 2022, wordt de eis voor minimaal oproepafhankelijke bediening van het traject Dordrecht – Sliedrecht (lijn 23) omgezet in een wens. Dit komt door de weinige passagiers. De gemeente Sliedrecht verwacht toch dat het gebruik van lijn 23 na 2022 kan groeien door de toenemende verkeersdruk rond Sliedrecht. Daarom wil de gemeente Sliedrecht de komende twee jaar het gebruik van het vervoer over water stimuleren en uitbouwen. Dit om de lijn alsnog interessant te maken voor de toekomstige vervoerder.

[VERKEERSDRUK BLIJFT GROEIEN] Wethouder Ton Spek: ,,We begrijpen dat de provincie de aanbestedingseisen bijstelt, nadat er eerder geen indieners zijn geweest. Natuurlijk maken wij ons zorgen over de uitkomst van de aanbesteding voor na 2022. De omzetting van een aanbestedingseis naar een wens voor vervoer kan negatief uitpakken voor lijn 23 naar Sliedrecht. Het college van Sliedrecht vindt het belangrijk dat de verbinding ook na 2022 blijft bestaan. Want wij zien dat de komende jaren de behoefte aan vervoer in en rond Sliedrecht blijft groeien."

[ANDERE VERVOERSVORMEN STIMULEREN] Door de toenemende verkeersdruk op de weg neemt de vraag naar andere vervoersvormen zoals personenvervoer over water juist toe, is de verwachting van het college. Lijn 23 kan na 2022 in een duidelijke behoefte voorzien. De gemeente Sliedrecht wil de komende twee jaar benutten om de verbinding tussen de industriegebieden en de waterbus te verbeteren. Daarmee wordt het gebruik van de waterbus aantrekkelijker. ,,Door intensief met bedrijven langs de Merwede samen te werken, kunnen we een betere aansluiting over water maken tussen deze bedrijven en de Waterbus", geeft wethouder Spek aan. Daarnaast wil de gemeente bedrijven bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen in andere vormen van vervoer voor hun medewerkers. Wethouder Spek: ,,Een fiets van de zaak past misschien beter dan een auto van de zaak. Met de auto sta je in de file en heb je parkeerdruk. Met een fiets van de zaak kan je comfortabel met de waterbus."

advertentie