Afbeelding
Tablis Wonen

Alle woningen Staatsliedenbuurt opgeleverd

Wonen

SLIEDRECHT Na tweeënhalf jaar van slopen, bouwen, onderhouden en renoveren zijn alle 232  huurwoningen van Tablis Wonen in de Staatsliedenbuurt opgeleverd. Fraaie eigentijdse woningen aangesloten op het warmtenet van energie- en afvalbedrijf HVCDwoningen zijn daarmee voorbereid op een aardgasvrije toekomst. Dit kon gerealiseerd worden door een goede samenwerking tussen Tablis Wonen, de gemeente SliedrechtHVC, de bewoners en de bewonersorganisatieVoor Tablis Wonen  is de oplevering van de laatste woningen een moment om bij stil te staanAfgelopen week deden medewerkers van Tablis Wonen bij alle bewoners in de wijk op donderdag 29 oktober een enveloppe met een oogstkaart van de Sociale Moestuin in de bus. 


Veel partijen, waaronder de gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen, tekenden in 2018 het Energieakkoord Drechtsteden. Dat betekent dat Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht zich de komende jaren inzetten voor de overgang naar nieuwe schone energie. Uit onderzoek blijkt dat voor Sliedrecht een warmtenet een goede stap richting energieneutraal wonen is. Om het warmtenet te realiseren is een samenwerking met energie- en afvalbedrijf HVC aangegaan. Tablis Wonen sluit zoveel mogelijk woningen aan op het warmtenet van HVC. Dat startte met de aansluiting van de woningen in de Staatsliedenbuurt en daarmee is deze wijk de eerste wijk in Sliedrecht die aangesloten is op het warmtenet. Ton Spek, wethouder in Sliedrecht en verantwoordelijk voor duurzaamheid: ,,Ik ben trots dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd! Hiermee zetten we een belangrijke stap voor een duurzame toekomst van Sliedrecht.”


Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. ,,We beseffen goed dat alle werkzaamheden veel impact hadden op de bewoners in de wijk. Gelukkig hebben we mogen ervaren dat veel bewoners erg betrokken zijn bij hun wijk. Zij deelden hun ideeën, gaven ons tips en lieten ook weten waar ze het niet mee eens waren. In zo’n groot project heel belangrijk, want met elkaar komen we tot een wijk waar jong en oud plezierig en betaalbaar kan wonen.” Alle bewoners in de wijk ontvingen van Tablis Wonen, gemeente Sliedrecht en energie- en afvalbedrijf HVC een attentie als blijk van waardering voor hun geduld, betrokkenheid en samenwerking de afgelopen jaren.


Begin 2017 startte Tablis Wonen met de sloop van de eerste woningen. De reden daarvoor was dat de woningen bouwkundig slecht waren en de openbare ruimte kende diverse knelpunten. Op de plaats waar als eerste gesloopt werd, verrees een prachtig appartementencomplex en een aantal fraaie beneden/bovenwoningen. Eerder werd al groot onderhoud gedaan aan 50 woningen aan de Thorbeckelaan en de Dr. Schaepmanstraat. Nadat fase 1 was afgerond, is gestart met fase 2. Daar was renovatie gepland maar werd tot sloop overgegaan. Een ingrijpend besluit, maar gezien de staat van de woningen, een noodzakelijke beslissing. Op deze plaats staan inmiddels nieuwe eengezinswoningen en beneden/bovenwoningen. Tegelijkertijd met de sloop en nieuwbouw in fase 2 werden de woningen in fase 3 gerenoveerd en voorbereid op een aardgasvrije toekomst.


Ondanks dat alle huurwoningen van Tablis Wonen zijn opgeleverd is de wijk nog niet helemaal klaar. Op dit moment zijn er nog bouwactiviteiten in de wijk. Er wordt nog een aantal koopwoningen gerealiseerd en er wordt gewerkt aan de groenvoorzieningen. Maar de Staatsliedenbuurt biedt de bewoners nu al plezierig wonen in een goed thuis.

advertentie
advertentie