Afbeelding
gemeente Sliedrecht

Aanleg warmtenet Deltalaan in Sliedrecht

Wonen

SLIEDRECHT In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC legt aannemer A. Hak de komende maanden de hoofdleidingen voor het warmtenet Sliedrecht aan in de Deltalaan. Het grootste deel van de aanleg gaat via ondergrondse boringen. Dit werkt sneller en geeft minder overlast. Eén van deze boringen wordt in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat uitgevoerd.

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet heeft altijd een grote impact op de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het helaas toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen. Zo ook nu in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat. Deze afsluiting gaat duren van 6 oktober tot en met 9 december 2022.

VERWIJDEREN ASBEST Tijdens voorbereidingen voor deze werkzaamheden is bij een grondonderzoek asbest aangetroffen. Het asbest zit in de onderlaag (fundering ten behoeven van het asfalt) van de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat / kantoor van Tablis Wonen. Om de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet uit te kunnen voeren, moet eerst het asbest verwijderd worden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Antea Group, een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestsanering. De werkzaamheden voor het verwijderen van het asbest staan gepland van donderdag 6 oktober tot en met vrijdag 21 oktober.

Omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de afsluitingen. Via de aankondigingen op de gemeentelijke kanalen en de website www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht is meer te lezen over de aanleg van het warmtenet en de benodigde wegafsluitingen die daarbij nodig zijn

advertentie
advertentie