Christine Schreij: ,,In de controlekamer houden we alle processen in de gaten.”
Christine Schreij: ,,In de controlekamer houden we alle processen in de gaten.” Jan Noorlandt

Warmte uit slibdamp als duurzame bron voor warmtenet

24 maart 2023 om 14:04 Wonen

SLIEDRECHT De komende jaren krijgen steeds meer woningen in Sliedrecht een aansluiting op het warmtenet. Daarmee gaan we op weg naar een toekomst zonder aardgas. Want vanaf volgend jaar levert het warmtenet duurzame warmte. Hoe dat werkt, bekijken we in de slibverwerkingsinstallatie in Dordrecht.

door Yvette de Rooij

Christine Schreij is marketing- en communicatiespecialist bij HVC. Ze neemt ons mee over het terrein van het energie- en afvalbedrijf achter het warmtenet. De eerste plek waar we stoppen is de controlekamer. ,,Hier houden we in de gaten of de processen in de afvalcentrale en slibverwerkingsinstallatie goed verlopen”, wijst Schreij aan. Met een batterij aan beeldschermen en bedieningspanelen doet de controlekamer denken aan de cockpit van een flink formaat vliegtuig. Maar warmtelevering is dan ook een serieuze zaak: duizenden huishoudens vertrouwen voor verwarming en warm tapwater op HVC.

WARMTE UIT SLIBDAMP

De warmte die vrijkomt bij het verbranden van afval en rioolslib, gaat voor een groot deel naar het warmtenet in Dordrecht. Het warmtenet Sliedrecht krijgt straks een aansluiting op de slibverwerkingsinstallatie (SVI). Christine legt uit: ,,Alles wat je door het toilet spoelt, zoals poep en plas, komt terecht bij een waterzuiveringsinstallatie. Na het schoonmaken van het water, blijft rioolslib over. Met vrachtwagens komt dit naar onze slibverbrandingsinstallatie. Omdat rioolslib erg nat is, drogen we het eerst. Tijdens het drogen komen slibdampen vrij. Brüdendamp heet dat. Als die brüdendamp afkoelt, komt er warmte vrij. Die warmte zou normaal vervliegen. Maar in onze SVI vangen we deze warmte af. Via warmtewisselaars gaat deze vervolgens naar het warmtenet.”

BACK-UP

De slibverwerkingsinstallatie kan 9 tot 10 Megawatt per uur opwekken, voldoende voor zo’n 10.000 huishoudens. Christine Schreij: ,,Als de vraag groter is – bijvoorbeeld als het heel koud is - maken we gebruik van onze elektrische hulpwarmtecentrale. Dit is eigenlijk een heel grote boiler, die dient als back-up. Zo zijn onze klanten 24 uur per dag verzekerd van warmte.”

WARMTETRANSITIE

HVC levert niet alleen warmte in Sliedrecht. In Dordrecht ligt al een warmtenet en in Zwijndrecht en Papendrecht is de aanleg gestart. Het warmtenet speelt dan ook een belangrijke rol in de warmtetransitie van de Drechtsteden, voor de overstap van aardgas naar duurzame energie. ,,Voor elke locatie kijken we welke warmtebron we het beste kunnen inzetten”, zegt Christine. ,,In Sliedrecht is de restwarmte uit de SVI een tussenstap. Voor de toekomst zijn de pijlen gericht op geothermie, ook wel aardwarmte.” Langs de A15 tussen Sliedrecht en Papendrecht ligt namelijk een strook grond – de Driehoek – die geschikt is als locatie voor een aardwarmtebron. Deze maand beslist de gemeenteraad over de gebiedsvisie voor de Driehoek, waarin ook ruimte is gereserveerd voor een aardwarmtebron. 

AARDWARMTE

HVC heeft de nodige ervaring met het gebruik van aardwarmte. ,,In de gemeente Westland zijn al twee aardwarmtebronnen in gebruik”, vertelt Christine Schreij. ,,De warmte van deze bronnen dient voor het verwarmen van kassen. Dat bespaart de tuinders heel veel gas. De aardwarmtebronnen in Westland liggen op 2,3 kilometer diepte. Daar pompen we warm water omhoog dat we gebruiken voor het warmtenet. Via een retourleiding gaat het afgekoelde water terug de aarde in. Daar wordt het dan weer opnieuw opgewarmd.” De geologen van HVC doen nu onderzoek naar de mogelijkheden in de Driehoek. Als alles goed gaat, kan het warmtenet Sliedrecht in de toekomst ook gebruik maken van aardwarmte.

De warmte die vrijkomt bij de slibverwerking gaat naar het warmtenet.
In een grote tank wordt het aangevoerde rioolslib eerst goed gemengd.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie