De voormalige GVP school
De voormalige GVP school Ben Kura

De sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid der Gemeente Sliedrecht.

Lokaal Deel je nieuws

Een gemeente, en haar raad, heeft bij het besturen van de gemeente, vele verantwoordelijkheden, en daarbij behoort zeker het leefbaar houden en maken van die gemeente, en daarbij behoren de pecunia niet alleen heersend te zijn, en bij haar sociaal beleid al zeker niet primair! In dit geval heb ik het over de voormalige GVP school, (Groen van Prinsteren) waar het gonst van de activiteiten, en waar nog veel ruimte is voor uitbreiding van activiteiten door meerdere groepen van sociaal maatschappelijk belang, hetgeen van cruciaal belang is voor een bruisende functionaliteit in ons dorp, voor onder andere, de sociaal zwakkeren.   

Nu speelt er (weer) dat de GVP verloren dreigt te gaan. Evangelische gemeente Leef heeft het willen kopen, maar door het enorm hoge bedrag dat de gemeente vroeg, is dat onmogelijk; voor aanpassing, modernisatie en achterstallig onderhoud komt er nog minimaal 400 000 E bij! nu moet je weten dat het niet alleen gaat om een onderkomen van Leef, maar ook voor diverse groepen die er van gebruik maken, zoals bijvoorbeeld de druk bezochte inloop van Yulius (toegankelijk voor iedereen uit Sliedrecht!) laat ik even in herinnering brengen dat deze inloop al vele malen moest verkassen! Zo is deze inloop ooit tezamen met vele groepen met een sociale structuur weggevaagd vanuit de Reling. Veel van deze verenigingen zijn hierdoor opgeheven, hetgeen veel leed voor betrokkenen heeft betekend. Het is mijn pleidooi aan de (hopelijk sociaal bewuste) gemeente (raad) om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden om de GVP te behouden, in welke modus dan ook,

Het hoge bedrag dat de gemeente vroeg kan dan misschien wel markt conform zijn, maar de gemeente mag vanwege de grote sociale waarde, ook wel eens kijken naar de immateriële waarde en de grote impact hiervan op vele mensen. Zeker, de project ontwikkelaars zullen klaarstaan om veel geld te gaan verdienen, maar dit is een typisch voorbeeld waar geld niet primair op de voorgrond dient te staan. Dat gebeurt al vaak genoeg!

Er zijn nog meerdere verenigingen die gaarne hun domicilie in het prachtige multifunctionele gebouw zouden willen hebben! Indien er een vorm van bestaansrecht voor het gebouw komt vanuit de Gemeente Sliedrecht, kan (en zal) de voormalige GVP zeer zeker kunnen floreren, hetgeen een zegen voor het dorp zal gaan inhouden. Ik wil ook duidelijk maken dat welzijn een intrinsiek hogere waarde kent dan welvaart!. 

Ben Kura

advertentie
advertentie