Burgemeester Bouvée wenst ms. Alm behouden vaart

31 augustus 2009 om 00:00 Nieuws

SLIEDRECHT – Projectbureau Integraal Ondernemen-IOD van de Drechtsteden heeft in de loop van 2006 het ‘Schone Motor van de Binnenvaart’ initiatief genomen. Doel is de uitstoot van uitlaatgassen van binnenvaartschepen structureel aan te pakken zodat de schepen zo schoon mogelijk gaan varen, zelfs schoner dan de internationale overheden nu eisen. Met subsidiële steun van het Ministerie van VROM werden enkele projecten voorbereid, waaronder het motorschip ms. Welding van schipper J. Waalboer uit Dordrecht dat in 2009 werd opgeleverd. Afgelopen zaterdag werd aan de oplevering van het tweede schip in het project, motorschip ms. Alm van Pieter en Adri Romijn, een feestelijk tintje door burgemeester Boevée. Ook Peter van Dalen, lid van het Europees Parlement voor de Christen Unie was aanwezig in zijn hoedanigheid als Vice voorzitter van de Transportcommissie van het EP.

De Drechtsteden zijn bekend om de concentratie van scheepsbouwers en binnenvaartondernemers. Twee experts op het gebeid van emissie van verbrandingsmotoren zijn dus zeker niet toevallig in Sliedrecht gevestigd. Emitech bv, gespecialiseerd in onder ander katalysatoren en roetfilters en Vitech bv, leverancier van componenten op het gebied van emissiereductie systemen. In 2007 werd een samenwerking aangegaan tussen de beide bedrijven, het IOD, PON Power Papendrecht en Sootech bv uit Enschede. Ook het Katoor Binnenvaart was nauw betrokken bij de samenwerking.

,,Met dit project wil het IOD aantonen dat de gebruikte technieken een enorme reductie van schadelijke stoffen oplevert,” aldus Boevée. ,,En dat is winst voor het milieu.” Uiteraard stelde hij vast dat twee van de vooruitstrevende emissiespecialisten in Sliedrecht gevestigd zijn. ,,Ik vind het dus wel erg leuk dat er dan wel Dordrecht op het schip staat, maar dat Pieter en Adri toch voor Sliedrecht hebben gekozen voor de officiële ingebruikname.”

Met de emissiemaatregelen aan boord van de Alm staat het schippersechtpaar in ieder geval tot 2025 ’gesteld’. Het schip kan met deze voorzieningen tot aan dat jaar voldoen aan alle eisen. ,,Ik feliciteer Pieter en Adri met hun ‘groene’ schip,” aldus Boevée. ,,De kop is er nu af want straks varen er twee groene schepen. Ik hoop dat jullie stap nog vele binnenvaartschippers zal inspireren diezelfde milieuvriendelijk keuze te maken.”

De Drechtsteden streven er naar dé regio te zijn waar deze innovatieve milieu kennis en ervaring ter beschikking van alle binnenvaartondernemers staat. Met ruim 5500 schepen valt nog veel werk te verzetten. Een belangrijke factor zijn de huidige vervoerstarieven. Het IOD hoopt dat die tarieven weer snel aantrekken zodat de investering door de ondernemers weer lonen. ,,Onze initiatieven zijn niet onopgemerkt gebleven,” aldus het IOD. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil nu graag weten in hoeverre deze oplossingen bruibaar zijn voor zand- en grindwinningen en passagiersvaart in de provincie.”

Op de foto vlnr: EP lid Peter van Dalen, schipper Pieter Romijn en burgemeester Martin Boevée

advertentie
advertentie