Gezondheidscentrum Baanhoek-West in steigers

14 februari 2012 om 00:00 Nieuws

Bij de realisatie van de wijk was geen enkel zorgpunt in de bouwplannen opgenomen. Nu, bijna vier jaar later, is dit wel het geval. Het is Wilma Kranendonk en Paul van Bakel gelukt om meerdere partijen te vinden die deel willen nemen aan het nieuwe gezondheidscentrum. ,,Er was duidelijk behoefte aan één centraal zorgpunt'', zegt Van Bakel ,,Daar waren wel meerdere partijen voor nodig. Uiteindelijk zijn Wilma en ik erbij betrokken om dit alles verder in kaart te brengen en uit te diepen.''

SLIEDRECHT - Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk hoort ook een gezondheidscentrum. Tijdens het (verder) intekenen van de vinex-wijk Baanhoek-west, benaderde woonorganisatie Tablis daarom apotheker Paul van Bakel en fysiotherapeute Wilma Kranendonk. Samen gingen ze aan de slag om ook dit nieuwe stukje Sliedrecht van de benodigde zorgverlening te voorzien. Door Michael de Vogel

Kranendonk en Van Bakel staken veel tijd in het vinden van collega-zorgverleners. ,,Natuurlijk is dat een intensief traject als je vier jaar lang zoekt naar geschikte partners. Er worden gesprekken gevoerd over welk soort zorg nodig is en wat de toekomstplannen zijn'', verklaart de apotheker. ,,Uitgangspunt daarbij was op welke manier wij de beste en meest optimale zorg konden bieden. En dat heeft verschillende partijen over de streep getrokken.'' De voornaamste reden voor de zorgverleners is het bieden van optimale zorg vanaf één locatie. ,,Dit maakt het voor verschillende kwetsbare groepen en chronisch zieken in de wijk een stuk makkelijker naar de zorg toe te stappen'', denkt de apotheker. ,,Ik noem dit ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen. De meeste zorgverleners bouwen de eigen praktijk per dagdeel op, want er wonen nog niet voldoende mensen in deze wijk voor iedere zorgverlener om fulltime vertegenwoordigd te zijn. Door de toevoeging van het gezondheidscentrum zal dit mogelijk potentiële bewoners over de streep kunnen trekken.''

Optimale zorg

In het gezondheidscentrum kunnen mensen straks terecht voor onder meer fysiotherapie, apotheekzorg, logopedie, huisartsenzorg, verloskunde, neurologica en nog veel meer. ,,Allerlei disciplines worden samengebracht onder één dak'', legt Van Bakel uit. ,,Korte communicatielijnen en samenwerking zijn hierdoor mogelijk. Dit versterkt de kwaliteit van zorg. De apotheek zal in ieder geval dagelijks geopend zijn, de rest van de disciplines voorlopig in dagdelen. Door dit alles ontstaat een fundament, dan alleen maar kan groeien.'' Deze groei moet ook de weg richting Papendrecht realiseren. ,,Als dit goed wordt aangepakt, dan kunnen straks ook mensen uit Papendrecht hier terecht. Het mes snijdt aan beide kanten wat dat betreft.'' Om ook buiten openingstijden gebruik te kunnen maken van de nieuwe apotheek, worden innovatieve medicijnkluisjes gerealiseerd. Patiënten kunnen hier ook na sluitingstijd hun bestelde medicijnen ophalen.

Functie

In de komende jaren kan het gezondheidscentrum een belangrijke functie vervullen in deze nieuwe woonwijk in Sliedrecht. Van Bakel hoopt dat ook de gemeente zich nog meer zal laten zien. ,,Er is ruimte voor een zogeheten WMO-loket. Dat betekent dat ook namens de gemeente een aanspreekpunt aanwezig is in deze nieuwe wijk,'' verwacht de ondernemer. ,,Maar er staat nog meer op de planning. In de toekomst hopen wij ook meer specialistische zorg te kunnen bieden, alleen dat kost tijd. En verder zal iedereen aan elkaar moeten wennen, voordat alles optimaal functioneert. Iedereen heeft er zin in en wil een succes maken van Gezondheidscentrum Baanhoek-West.''

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie