Nieuws

Week van Gebed voor de eenheid

Sliedrecht. Op vrijdag 24 januari a.s. staan de Rooms-Katholieke H. Theresia van Avila parochie, de vrijzinnige geloofsgemeenschap ‘Onze Roeping Getrouw’ en de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, evenals in 2013, stil bij de Week van Gebed voor de eenheid. Samen trekken ze deze avond van gebouw naar gebouw om te delen wat hen bindt, namelijk het gebed tot God.

Op vrijdagavond 19.00 uur start de samenkomst in de Rooms-Katholieke Parochie aan de Stationsweg 179. Daarna lopen de deelnemers naar het kerkgebouw aan de Kerkbuurt 157 om tenslotte omstreeks 20.15 uur te eindigen bij de Gereformeerde Kerk (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat). Bij slecht of zeer glad weer wordt de bijeenkomst alleen in de Rooms-Katholieke H. Theresia van Avila parochie gehouden.

Met deze samenkomsten en wandeling wordt aandacht gevraagd voor het gebed om eenheid tussen kerken en christenen. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen en om zo ‘een lopend vuurtje’ te zijn.

Elk jaar belegt de Raad van Kerken in Nederland in de laatste week van januari deze week. Dit jaar is de week van gebed van 19-26 januari a.s. Thema van deze week is: Is Christus dan verdeeld?

Dit persbericht wordt aangeboden door de Werkgroep Communicatie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat).

Genoemde activiteit wordt gehouden in nauwe samenwerking met de andere voornoemde kerkgenootschappen.

Voor nadere informatie over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met ds. J.E. Schelling (0184 77 11 95).

Voor algemene informatie over de Gereformeerde Kerk Sliedrecht kan contact worden opgenomen met Gerard de Haan (0184 41 45 90 of mobiel 06 53 387 454).

advertentie
advertentie