Chemours
Chemours Erik de Bruin

Wethouder Goverde: ‘Onze inzet is geen emissie van gevaarlijke stoffen in onze leefomgeving.’

28 december 2021 om 15:35 Achtergrond

SLIEDRECHT Wethouder Ed Goverde stuurde het college van B&W en de gemeenteraad een periodiek overzicht van de activiteiten rondom het dossier Chemours/DuPont. Zijn streven is in het voorjaar van 2022 de adviezen van het RIVM te hebben over een veilig en verantwoord gebruik van de moestuinen in de buurt van de chemische fabriek.

door Lex van Steenis

Wethouder Ed Goverde vertelt in zijn brief over de voortgang van het moestuinonderzoek. ,,Op 4 juni 2021 heeft het RIVM de uitkomsten van de herbeoordeling van de moestuinonderzoeken uit 2017 gepubliceerd. Deze herbeoordeling was nodig, omdat de European Food Safety Authority (EFSA) de risicogrenswaarden voor PFOA (en 3 andere PFAS - stoffen) aanzienlijk had aangescherpt. Op grond van de herbeoordeling heeft het RIVM haar advies voor moestuinen binnen de straal van 1 km van de fabrieken aangescherpt en zij adviseert uit voorzorg geen groente en fruit uit de eigen moestuin te eten. Voor moestuinen buiten deze straal was geen advies mogelijk. De concentraties waren in het eerdere onderzoek niet meetbaar. Om moestuineigenaren op grotere afstand van de fabrieken een gedegen en betrouwbaar advies te geven over het veilig gebruiken en consumeren uit eigen moestuin is daarom aanvullend onderzoek nodig. Dit is bovendien mogelijk, omdat inmiddels de meettechnieken sterk zijn verbeterd.” 

DAGVAARDINGSPROCEDURE ,,In april 2021 zijn de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht, Dordrecht en Molenlanden een dagvaardingsprocedure gestart tegen Chemours en DuPont. Het doel is een rechter te laten verklaren dat de bedrijven een onrechtmatige daad hebben verricht met het uitstoten van PFOA en GenX. Het is nu wachten op de formele reactie, de zogenaamde ‘conclusie van antwoord’ van Chemours.”

VOORTVAREND De wethouder vertelt dat het moestuinonderzoek voortvarend gaat. ,,De bemonstering is afgerond en de fase van analyse is gestart. De moestuineigenaren hebben uitstekend hun medewerking verleend. Het streven is in het voorjaar van 2022 de adviezen van het RIVM te hebben over een veilig en verantwoord gebruik van de moestuinen.”

,,De samenwerkende gemeenten hebben vanuit de SPUK een subsidie van 3,5 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk om PFOA gerelateerde opgaven aan te pakken. Dit geld gaat onder andere gebruikt worden voor het moestuinonderzoek, kennisontwikkeling en, indien nodig, saneringsopgaven. De vergunningen om de definitieve installaties te plaatsen om de GenX uitstoot met 99 procent te reduceren zitten in een laatste fase. Via de tijdelijke testinstallaties is de 99 procent reductie in de praktijk al een feit.”

,,Chemours stoot daarnaast nog andere ZZS en potentiele ZZS uit (onder andere TFE, Ether en HFP). Hun doel is deze emissies in 2030 met 99 procent te hebben gereduceerd. Deze termijn vinden wij niet acceptabel. Ons werk gaat daarom door om ook de emissies van de overige schadelijke stoffen versneld terug te dringen naar nul. Dit is een belangrijk punt in de lopende beroepszaak met betrekking tot de ambtshalve wijziging en onderdeel van de revisie-vergunning. Uiteraard blijven wij, samen met de andere gemeenten en onze adviseur, de heer Johan Vollenbroek, dicht op de vergunningstrajecten zitten om de belangen van Sliedrecht te behartigen. Onze inzet is geen emissie van (zeer) gevaarlijke stoffen in onze leefomgeving.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie