't Huis is nie meer van de Volleker.
't Huis is nie meer van de Volleker. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Huis met ‘n beeld aan de Maarewesingel

17 februari 2024 om 08:11 Column

SLIEDRECHT Op de foto hiernaest zie je drie mense. De man aan d’n linkerkant is J.H. Winkler, hij was van 1947 tot 1954 burregemêêster van Slierecht, in die functie overleeje de 23e november 1954 op 59 jaerige leeftijd. De vrouw aan de rechterkant hiet Alida (Aolidao) Claosinao Schuijtemaoker, overleeje toe ze 83 was in 1973. Daernaest staot Aodderjaon Volleker de twêêde, overleeje in 1970, hij wier 88 jaer. De plek waer deuze drie mense staon is in d’n tuin van Maarewesingel 3. De Maarewesingel hiet suns 1954 de Aodderjaon Vollekersingel, genoemd naer de opao, die in 1854 met ‘t baggerbedrijf is begonne. Aodderjaon de twêêde was d’n derde ginneraosie van de Vollekers.

Aodderjaon en z’n vrouw liete in 1952 een huis bouwe aan de singel. In d’n tuin wier toe een beeld geplaaetst van ‘n klaain jong. ‘t Beeld was net gebrocht en daer staon ze nou naer te kijke. Aodderjaon z’n vrouw Aolidao, was een zussie van Mijntjies, de vrouw van d’n huisarts dokter Zijp. Aodderjaon was een maot van dokter Zijp en bij hum thuis hè ‘t íe Aolidao’s lere kenne. Ze zijn getrouwd in 1916 en gonge weune in ‘t huis van Aodderjaon d’n êêste (1827-1903), Meulendijk 181, ‘t Stao nou te kôôp.

Aodderjaon en Aolidao konne geen kaainder krijge en daer hebbe ze veul om getreurd. Meschie wel daerom hadde ze êêst bij d’r huis aan de Meulendijk een ooievaorsnest laete bouwe en laeter, toe ze aan de singel gonge weune, een beeld laete maoke van ‘n klaain jong. Toe Aodderjaon in 1970 overleej hè z’n vrouw d’r nog eve geweund. Ze wier kaains en kwam in een verzurregingshuis in Zwijndrecht terecht. Een zus van Aodderjaon de twêêde, Aagje (Aogchie), was getrouwd met Leendert Christiaon Schram, die is jong overleeje op een baggerwaarek in ‘t buiteland. Een zeun van Leendert hiet Jan Schram en daer kaainders van, dochters, hiete weer aanders. Die loi hebbe ‘t beeld van dat kaaind meegenome naer Schilde in Bellegie waer ‘t in ‘n tuin staot waer Jan Schram het geweund. Jan Schram en z’n vrouw leve  nie meer. ‘t Schijnt zô te weze dat van ‘t oorspronkelijke beeld een kopie gemaokt is en dat zou bij een huis in Den Haog staon, waer een naezaet weunt van de Schramme.

‘t Huis aan de singel is aal lang nie meer van de femilie Volleker. Êêne Guis is de aaigenaer. Af en toe weunt’r iemand, maor hêêl veul gebeurt’r aaigelijk nie. 

‘t Tuinhekkentjie kà je nog wel ampart noeme. In ‘t hekke zijn van ijzer de letters ALV aangebrocht. ALV wil zegge: Aodderjaon Volleker Leenzeun. 

Zôômor een klaain stuksie geschiedenis van êên van de veule femilies die Slierecht as de baokermat van de baggerwêreld grôôt hebbe gemaokt.

Zeun van Sjorse

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie