Vraeg 1:Vreet `t brôôd?
Vraeg 1:Vreet `t brôôd? BDUmedia
Sliedrechts Dialect

Consumindere

23 december 2023 om 09:37 Column

As `k dut stuksie aon `t schrijve ben is `t ‘Black Friday’ zwarte vrijdag zôgezêêd. Das weer zô`n overgewaaide amerikaonse tredisie die je hier in nederland steeds meer zie in de reclaomes in de krante en op de tillevisie. Die amerikaone viere ellek jaer op de vierde donderdag in november  thanksgiving day,een soortement dankdag voor `t gewas,waerbij ze tredisioneel mè d’r femilie `n hêêle kalkoen naer binne waareke. De volgende dag is `t dan ‘black friday’en gaon ze alvast kedo’s voor de korsemis inkôôpe. Mor zôôas mè alles zijn d’r ok mense die d’r hêêmel niks mee hebbe.Ze noeme `t raore fratse en dat d’r teveul goedkôôpe chinese plastic rommel verkocht word en dà je beter `n bôôm ken gaon plante dan plastic spul kôôpe.Dus gêên Black Friday mor Green Friday.Minder spulle kôôpe dus,consumindere hiet dat tegewoordig. Ik gao gêên bôôm plante en `k gao ok niks kôôpe vandaeg want `k heb aailek al veuls te veul spulle in huis. Azzie te veul spulle het mô je aailek óntspulle volleges de “Merie Kondo” methode zee d’r onderlest iemand tege mè. `k had nog nooit van die Merie Kondo gehoord mor dà is `n Japanse mevrouw die `n boek over ontspulle schreef.Ze is d’r wereldberoemd mee geworre want d’r boek is in 27 lande uitgebrocht en vertaold. Ze het `n nogal rigoureuse kerdaote menier van opruime die Jepanse daome. Êêst alle kaste en laoje opedoen en de spulle d’r uithaole,dan alles op `n hôôp legge en dan drie grôôte dôôze neerzette.Dôôs 1 = bewaore,dôôs 2 = wegkiepere of weggeve en in dôôs 3 komme de spullegies waervan je `t nog nie weet.Over de inhoud van dôôs 3 gong `k nog `n nachie slaepe.`T bleef nie bij één nachie slaepe,staareker nog,d’r wier hêêlemael nie meer geslaope.Nachte lang lag `k te prakkezere,weggooie of houwe of messchie verkôôpe?Op `t lest die dôôs 3 mor weer uitgepakt en bij alles wà `k beetpakte 2 vraege gesteld.Vraeg 1:Vreet `t brôôd? Vraeg 2: Staot `t in de weeg? Alle antwoorde wazze 2 keer nee dus alles mor weer trug gezet waer `t sting of hing. Sinds die dag slaop `k weer`n stuk beter. Om effies trug te komme op dà consumindere,die luxe hadde ze in de jaere 50 en 60 nie netuulijk. De gewoone arrebaaijer,jan mè de pet,mos maonde spaore voor `n  wasmesien of tillevisie of ` hêêl messchie n klaain otogie voor de deur. Tegewoordig kenne de mêêste mense haost alles kôôpe  mor `k hoor ze stêên en bêên klaoge over van aalles en nog wà. Messchie motte we mè z’n aale,mezelf incluis,wà minder klaoge.Veraal azze we zôô rond de korsemis onze boodschoppewaoges weer vol staon te stouwe. Nog `n fijne korsemis en alvast de beste wense voor `t kommende jaer..

Een Mandemaokertie

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie