Hullie gonge wel ‘n bietjie langzaomer
Hullie gonge wel ‘n bietjie langzaomer Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Solexies rijje

16 december 2023 om 08:29 Column

Onderlest hè ‘k op m’n waarek ‘t jaerlijkse teamuitjie georregaoniseerd. Eêst hè ‘k is gekeke hoeveul d’r mee wouwe doen en zô kwam ‘k aan ‘n goeje 10 man. Vooraf hadde we mè mekaor gekoze om is te gaon Solex rije. De mêêstes onder ons kanne die karekterestieke brommerties mè zô ‘n motertie voorop wel. Hoe waarek dà dan zou ie meschie vraege? Nou, je mò je aaige zellef êêst opgang trappe en dan ‘n hendeltjie voorop ontkoppele die dan ‘n rol in ketakt brengt met ‘t wiel en daerdeur slaot ‘t motertie aan. ‘t Is faailijk gewoon voorwielaandrijving. Ja, dat hadde de Franse in der tijd mooi bedocht, want uit Frankrijk daer komme ze vendaen. Solexies wiere daer gebouwd vanaf 1946 tot end jaere 80 en d’r reeje d’r hêêl wà rond, want ze wazze maor wà gemakkelijk. Ok vrouwe maokte d’r veul gebruik van. ‘n Mandjie voorop of zijtassies achterop en gaauw eeffies ‘n boodschoppie doen. Ok hoefde je op zô ‘n bromfiets gêên hellem op.

In Streefkaarek, aareges onderaan de Lekdijk zit zô ‘n verhuurbedrijfie waer ie ok nog van die E Sjoppers kan hure. D’r stinge d’r mor zat van. ‘t Zijn ‘n soortement van uit de kluite gewasse grôôte  otosteps, mè van die klaaine dikke bande d’r onder en ze rije met ‘n electromotertie. Nae ‘n korte uitleg konne we op pad. Wel mosse me êêst de Solex zellef naer bovene d’n diijk op douwe, want ‘t was daer aareg staail. Met ‘n  waoterig zonnechie in de rug zette we koers richting Grôôt Ammers waer we enkelde gepensjeneerde kelegaos nog eventjies goejendag gonge zegge. Daernae snorde we viao de Ammerse Kaoi langs meules en rietkraoge (Hollanser kan ‘t host nie) op weg naer d’n Vuilendam waer we ok de êêste regendruppels tege kwamme. We wazze onderdehand wel toe aan ‘n baksie en maokte een pitsstop bij ‘n kroegchie langs de Graefstrôôm. Daer binne kwamme de tonge goed los nae ‘n paor rondjies. Toe we weer naer buitene kwamme goot ‘t van de regen en de donkere wolleke beloofde zekers gêên opklaoringe… Mor we mosse d’r deurhene en dan is ‘t tò nog ‘n hêêl end eer ie dan weer is in Streefkaarek ben, want veul harderder as 25 kielemeter rije doen ze ok nie. D’r wazze d’r ok nog ‘n paor die mè zô ‘n E Shopperr reeje deur die gietregen. Ik doch nog as dat mor goed gaot. Je zal maor kortsluiting krijge… Hullie gonge wel steeds ‘n bietjie langzaomer vooruit. Ondanks dat kwamme we aallemael hêêlhuids en zaaiknat trug. Aal met aal hen we onderweegs veul gelache mè mekaor en is iederêên ‘n ervaering rijker mè nog ‘n nat pak op de kôôp toe, weer vaaileg thuis gekomme ok!

Tom Sturm (van de slaoger)

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie