Had `n paor keer bij Hommersonne in de etelaozie staon koekeloere.
Had `n paor keer bij Hommersonne in de etelaozie staon koekeloere. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Gitaor speule

28 oktober 2023 om 11:41 Column

Begin jaere 70 hadde aal m’n vriende wel `n gitaor  thuis staon. Die was dan mêêstal van `n broer of zus en soms van d’r aaige. Ik had al `n paor keer bij Hommersonne in de etelaozie staon te koekeloere, mor daer stinge mêêstal de duurste instrumente mè schrikbaorende prijskaorties d’r aan. Nae `n paor weke spaore ben `k d’r is binne gaon kijke en koch d’r m`n êêste gitaor.`t Was `n zôôgenaomde klesieke of Spaonse lesgitaor. D’r zat ok nog `n lesboeksie bij en `n stemfluitjie. In dat lesboeksie stinge `n paor ouwbakke versies zôôas Saorie Merijs, in `n groen groen  knolleland en meer van die liedjies die al jaere nie meer gezonge wiere. Dat wazze nou nie bepaold mederrene top40 nommers. Nae `n paor weke, toe `k de êêste akkoorde onder de knie had, kon `k al `n aerdig moppie speule. Ik kwam, d’r toe ok al gaauw achter dà mè mor 6  akkoorde zôôas E-A-D en G-C-F je bekant ellek nummer van de Rolling Stones zôômaor mee kon speule. Meziek van de Beatles meespeule was effe aandere koek. Daer zatte somtije moeilijke ‘jazzy’ akkoorde tusse waer `k gêên kaes van gegete had. Om ok die moeilijke jazzy akkoorde te lere gong `k gitaorles bij m’n maot Coddy Botellho. Aailijk was z’n bijnaom Cody, naer William Cody, beter bekend as Buffalo Bill. Coddy (z`n echte naom was Godewijn) `n indo mè veule telente. Hij kon meraokels goed schiete mè de luchtbuks, messewaarepe, tekene en schildere, vaals speule mè zwikke en pokere, mor hij kon veraal hêêl goed gitaor speule. Mè z’n houthakkershemd, lang zwart haer en donkere ôôge was `t net `n levesgevaerlijke indiaon mor hij deej aailijk gêên vlieg kwaod. As t’r `n nieuwe LP uitkwam van de Eagles, Neil Young of Fleetwood Mac dan had ie in `n dag tijd, aalle akkoorde van ellek nommer al uitgezocht en op pepier gezet. Daer wiere dan kopiechies van gemaokt en die gonge dan rond onder de ‘leerlinge’ en kennisse die ok `n gitaor hadde.

D’r wazze in die tijd ok wel gitaorboeke te kôôp van bekende artieste mor die wazze moeilijk verkrijgbaor en nog schrêêuwend duur d’rbij ok. Vendaeg d’n dag hen we daer Youtube voor. Gitaorlesse voor beginners of gevodderde, ok gitaorlesse van bekende gitaoriste, betaold of graotis. Dà ’graotis’ op youtube motte we met `n flinke korrel zout neme want je mò betaole om gêên reclaome te zien. Azzie bij `n fillempie van nog gêên 10 menute 3 x `n reclaome zit te kijke bè je d’r wel klaor mee.

Zôôas ik aal schreef, Coddy had veul telente mor hij was ok, wà ze noeme, `n nogaal dorstig type. En dan bedoel ik gêên dorst naer waoter, koffie of thee.

Hij is dan ok nie aareg oud geworre. Soms, as `k `n gitaor oppak, mò `k nog wel-is aan hum denke.

Een mandemaokertie

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie