n Mooie schoolplaet mè bakke vol gelaoje mè bezaltkaaie.
n Mooie schoolplaet mè bakke vol gelaoje mè bezaltkaaie. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

De vernieuwde afsluidijk

Column

Pas geleeje kwam ‘k zô ‘n ouwe mooie ouwe schoolplaet tege op martplaets,’n mooie plaet mè drijvende kraone en bakke vol gelaoje mè bezaltkaaie, stêênzetters voorovergeboge aan ‘t waarek aan de glooing,`n mooie Hollanse lucht d’r bove.Waarekelijk ‘n schitterend tafferêêl. ‘k Had ‘m drek wille kôôpe mor toe `k naer de afmetinge keek van bekant `n vierkante meter hè ‘k ‘t tò mor nie gedaen. M’n opao van vaoderskant het daer, zôôas zoveul Slierechters,ok nog ‘n hortie gewaarekt. ‘k Denk dat ‘r hostt in elleke Slierechse femilie wel êên of meer te vinge zijn die daer gewaarekt hen.

End jaere 20, begin jaere 30, 1927-1932 om percies te weze. Een dijk van 32 kilemeter lang bouwe, dà was in hêêl de wèreld nò nooit vertôônd. Voor zô ‘n grôôt karrewaai wiere aalle grôôte bagger, weg&waoterbouwers ondergebrocht onder êên naom: De M.U.Z., Maotschepij tot Uitvoering van de Zoierzêêwaareke. Wà minder bekend is dat ‘r ok ‘n M.A.Z. was opgericht in september 1927. Dut was de Maotschepij tot Aanneming van de Zoierzêêwaareke. Deuze firremao was voor 50 % van A.L.J.(Leendert) Volleker, (zeun van Aodriaone) en 50% van Bos&Kaolis. Nae vijf jaer hard waareke wier d ‘r op 28 maai 1932 ‘t leste gat dichtgegooid.

Op 1 febrewaori 1953 is ‘t nog eefies spannend gewist of dà d’n Afsluidijk ‘t springtij en de sturrem zou weerstaon. Dà gong aamel goed.en is d’r toe ‘n hôôp ellende verkomme in ‘t noorde van ‘t land. D’n Afsluidijk hèt z’n aaige in êên nacht betaold sting d’r in de krant te leze.

Elleken dijk het onderhoud nôôdig en mè de kommende zêêspiegelstijging ok ‘n verhôôging van ‘n paor meter. Zôôdoende is ‘r in 2018 begonne aan ‘t toekomstgerêêd maoke van d’n Afsluidijk.

‘n Meljarde kostende klus die in 2023 gerêêd mò zijn. Verhôôging en verstaareking van ‘t dijklichaom, nieuwe en brêêjere sluize, grotere pompe om waoter te spoië. D’r komp deur d’n dijk heen ‘n ‘vismigraosiervier’. Wat ‘n vismigraosierevier is? Dà mos ‘k effentjies opzoeke. ‘t Is ‘n slingerende revier deur d’n dijk heene, waer visse en paeling (ael) van zout naer zoet waoter kenne zwemme. D’r is ok ‘n proefinstelaosie om ‘blaauwe energie’ op te wekke. Blaauwe energie is strôôm maoke uit zout en zoet waoter. As ‘t nie waait hè je niks aan windmeules en as de zon nie schijnt hè je niks aan zonnepenêêle, maor zout en zoet waoter is d’r aal z’n daege, dag en nacht, wèreldwijd bij elleke revierdeltao. As ‘t karrewaai ‘vernieuwde Afsluidijk’ in 2023 klaor en afgerond is gao ‘k daer is ‘n kijksie neme. Aaigelijk is de Afsluidijk hêêmel gêên dijk.’n Dijk is ‘n verhôôging tusse land en waoter. ‘n Verhôôging tusse waoter en waoter hiet een dam. ‘t Is mor dà je ‘t weet!!

Mandemaokertie

advertentie