"Toen 't waaremtenet nog kachel hiette.."
"Toen 't waaremtenet nog kachel hiette.." Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

’t Waaremtenet

Column

Aal dà graeve, vroete en bore daer in de Veugelbuurt en laeter in de Staotsliedebuurt en Thorbeckelaon was aamel de ‘ver và me bed show’. Mor lieverlee kwamme ze toch ok bij mijn in de Werebuurt metinge doen op verschaaijene straethoeke. Ze haolde ’n paor klinkers uit de straet en begonne te bore met ’n hôôp kebaol. Daernae deeje ze de opgeboorde grond in ’n soort grôôte glaoze potte, ’t wazze net weckpotte. ‘k Denk dat ’t bôôjemmonsters wazze voor onderzoek. Lestleeje lee d’r een brief van HVC op de deurmat met infermaosie en ’n stappeplan en ’n tekeningchie. Zô kon ‘k percies zien waer de geboorde laaidinge motte komme, mor ok waer ze gewoon sleuve graeve om de laaidinge in te legge.

Venochend (15 febrewaori) ben ‘k zôômor effies ’n kijksie weze neme bij de horizontaole boorstelling die op d’n afslag Deltaolaon-Craijensteijn staot. In de boorput wazze ze al volop doende mè bore richting ingang Maarewebolder waer ok een grôôte boorput was gegraeve. ‘k Zag ok al 400 meter laaiding gerêêdlegge om deur ’t boorgat te trekke. Ik het een prachtig animaosie fillempie gevonge op youtube van mor 3 menute. Daer zie je percies hoe of dat aamel waarekt, een mooi stuksie techniek hoor!!In dien brief van HVC sting ok nog, ik citeer: “ ‘t Aanlegge van ’n waaremtenet is nie êênvoudig en kos tijd”.

Beljaot, dà glôôf ik sebiet, ’t zal nog ’n hortie dure voordat ‘r in hêêl Slierecht waarem waoter deurheene strôômt. D’r zijn netuulijk nog veul meer gemêêntes die met ’n waaremtenet bezig zijn, of ’r al êên hebbe. Dus daer gong ‘k is eefies op ‘googele’. Neeje, neeje, schrikbaorende berichte mense. ‘k Hè glôô ‘k echt nie êên posetieve opmaareking kanne vinge. Woorde as fiasco, debaokel, financiële blunder en bôôjemlôôze subsidieput kwam ‘k ’t mêêste tege. D’r wazze ok mense bij die aal op ’t waaremtenet aangeslote wazze. ’t Is lekker waarem hoor, zeeje ze, mor ze klaogde stêên en bêên over de koste. Ze betaole meer as ’n hêêl huishouwe met ’n cv-ketel op gas. Trewaail ’t nou net de bedoeling was om van ’t gas af te geraoke en mè minder koste de restwaaremte van de indestrie te gebruike voor de verwaareming en douche. De gasprijze rijze de pan uit en de mense die al aan ’n waarmtenet hange gaon ok fors meer betaole omdat ’t gekoppeld is aan de gasprijs. De gasprijs gaot as ’n reket omhôôg, we hebbe nog geluk dat ’t mor een kwakkelwinter is mè milde tempereture, aanders gonge me as land feliet. ‘k Zag op tv al hêêle huishouwes mè dikke troië aan en de thermestaot op 15 graeje en die mense hadde ’t al nie brêêd.

End maert lôôp m’n ketract van de gas-& lichtboer af. Dan mò ‘k weer gaon winkele voor een nieuw ketract. Nou mor hope dat de gasprijs rap gao keldere…

Een mandemaokertie

advertentie