Bij sommiges is de kersbôôm net d'n huis uit.
Bij sommiges is de kersbôôm net d'n huis uit. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Mijn kersbôôm wor ’n paosbôôm

Column

Jullie kenne me wel nie, mor ‘k gaot ’t toch is perbere om ok is een verhaoltjie in ’t Slierechs te schrijve. ‘k Lees ’t wel elleke week, mor schrijve dors ‘k nie. Dat leek mijn nie makkelijk, volleges mijn was ’t aareg moeielijk. Laet ‘k nou onderlest van iemand van d’n Historische Verêêniging hore dat die loi van de waarekgroep die dat regele je verhaoltjie bekijke en bewaareke in heullieze afgesproke spelling. Nou, dan durf ik ’t ok wel. Dan komp ’t vast wel goed. Bij mijn is t’r naomelijk wà bezonders dà werschijnlijk naareges aanders in ons baggerdurrep beurt.

De mêêste mense vinge ’t aareg leuk om d’r kersbôôm op te tuige, mor zijn ok weer blij as aalle kersspulle opgeruimd kanne worre. Ik ziet ‘r aaltijd tegenop en m’n zussie zee dut jaer toe me ’t erover hadde: “Nou, dan lae je ‘m toch lekker nog een hortie staon!” Vanachter de krant mompelde m’n man: “Nou, dà ving ‘k ok hoor. Laet ‘m mor staon tot de Paose. Gezellig toch?” ‘k Liep ‘r aamel aan te denke. Een paosbôôm? Mêêstal zet ‘k wel wà van die krultakke in ‘n vaos neer. Daer komme dan klaaine aaichies in leuke kleurties in te hange en paoshaosies en klaaine baksies mè suikeraaichies en -kuikentjies. ‘k Mos t’r zellef om grinneke as ‘k doch aan ’n kersbôôm vol paosaaiere.

Om ’n lang verhaol kort te maoke, kan ‘k ie vertelle dà me nou echt een paosbôôm in huis hebbe staon die iederen dag mooier wordt. Voor de grap hà ‘k in de lege, kaole kunsbôôm wà gele slierties crèpepepier gehonge en twêê kuikentjies die bij ons al jaere in de speulgoeddôôs zitte. Toe m’n man thuiskwam mos tie d’r smaokelijk om lache. Hij zee niks, liep naer z’n aaige hoeksie en kwam al gaauw trug mè twêê grôôte aaiere van kerton. Een vriendin van ons wandelploegchie die d’r over hoorde, zee dà ze nog wel wat had voor in d’n bôôm. De vollegenden dag kwam ze met ’n dôôs waerin ze wel twaolf prachtige aaiere had mè aanderande stoffies en lintjies bekleed.

Dà bôômpie wor met d’n dag mooier. We zijn nog op zoek naer wat leuke paoshaosies en fleurige gehaokte lente blommechies. We hebbe d’r ‘n hôôp lol om en d’r zal vast nog wel meer in komme te hange. Jammer is wel dà me d’r gêên lichies in hebbe. Dà zou te gevaerlijk worre met die pepiere slingers en aal die versierde brandbaore aaiere. Tusse nou en de paosdaege zitte nog hêêl wat daege. D’r ken nog van aalles bij komme netuulijk. We kijke nou al uit naer paosplaetjies in de reclaomefolders. Die kanne dan nog geplakt worre op de aaiere die van achtere nog hêêmel kaol zijn. Van harte wens ‘k u op uw aaige menier vast GOEDE PAASDAGEN.

Anoniema

advertentie
advertentie