Kroijenier Kreukniet bij de gasfebriek.
Kroijenier Kreukniet bij de gasfebriek. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Veraanderde kôôpgewoontes

Column

Toe ‘k naer de lêêgere school gong in 1950, mos ‘k regelmaotig boodschoppe doen voor m’n moeder. Vaoder zat ommers buitenaf. Die boodschoppe deej je in die tijd bij de winkels in de buurt. Vlees bij de slaoger, brôôd bij d’n bakker, mellek bij de mellekboer en kroijenierswaere bij de kroijenier. Ik haolde die boodschoppe met ’n lijsie và m’n moeder. Betaole deej je nie want ’t wier opgeschreve en m’n moeder gong de opestaonde rekening betaole. ’t Was een overzichtelijke tijd. D’r bestinge nog gêên grôôte winkelketes. Van Mediaomarte, BBC’s, Ikeao’s en zukken aerd van dinge was nò gêên spraoke. We gunde de lekaole winkeliers hullies inkomste en daer voelde iederêên z’n aaige goed bij. 

Nou is in de lôôp van de jaere netuulijk veul veraanderd ten goeje, mor zôôas ‘k zellef heb ervaere nie aalles verbeterd. ‘k Ben mè pesjoen en dus veul thuis. Nou weun ik in ‘n buurt mè veul jonge mense en die blijke massaol op internet te kôôpe. Ze waareke in die huisouwes aallebaai en zijn dus dikkels as die paksies worre besteld nie thuis. Wij zijn zô langzaomerhand een centraol afhaolpunt. Dà ving ‘k nie aareg want ik (wij) doen ‘t mè plezier voor de buurtbeweuners. ‘k Ziet ok dat ‘r veul wor truggestuurd. Naer de rede daervan mò ‘k netuulijk mor gisse. 

Nou kree ‘k kortgeleeje een smarttillefoon và m’n vrouw. Ik wou d’r graeg een Samsung hoesie bij hebbe. ‘k Ben bij verschaaijene tillefoonwinkels gewist, mor gêên van aalle hà zô ’n hoesie op voorraed. Gek hee, dà ‘k dan op m’n ouwen dag ok mor is op internet gao bestelle. Ik koos voor Bol.com. Vóór 22.00 uur bestelle was de vollegenden dag levere. Toe bleek dà ‘k een foutjie hà gemaokt. Ik kreeg een hoesie met ’n glaoze pantserplaet. Die hà ‘k nie nôôdig. In overleg mè Bol.com ’t peketjie truggestuurd in de oorspronkelijke verpakking. Die wier om onduidelijke redene gewaaigerd en ik kreeg ok niks truggestuurd. Daerom per brief de aankôôpoverêênkomst ontbonge. Daerop kree ‘k gêên antwoord. Nae verschaaijene e-mails, chats en tillefoontjies wier mijn aankôôp uitaaindelijk truggedraaid en kree ‘k m’n geld trug. 

Wà verlangde ik naer de tijd dà je effe truggong naer de winkel en je foutjie herstelde. As wà mijn is overkomme veul gebeurt, ziet ’t ’r nie best uit voor de gewone winkels.

Piet van Grietjies

advertentie